Zamontowali gniazda dla rybołowów

2020-05-06 11:11 k_lewera
Rybołów
Autor: Enea Operator

Rybołowy w województwie lubuskim oraz zachodniopomorskim mają nowe gniazda. Specjalne platformy zostały zamontowane na słupach energetycznych o wysokości 20 metrów.

W tym roku schronienia dla zwierząt zainstalowano w 22 miejscach. Każda z platform składa się ze stalowej konstrukcji oraz wieńca wykonanego z gałęzi i wypełniona jest zrębkami oraz małymi gałęziami. Rybołów jest ptakiem wędrownym, który na miejsce lęgowe szczególnie upodobał sobie słupy wysokiego napięcia. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w naturalnym środowisku rybołowy budują gniazda na fragmentach dość starych, strzelistych drzew, a raz wybrane miejsce lęgowe, para tego gatunku zajmuje przez wiele kolejnych lat. Wycinka drzewostanu w pobliżu zbiorników wodnych, z których rybołowy czerpią swoje główne źródło pożywienia, spowodowała, że ptaki zaczęły gniazdować również na sztucznych konstrukcjach. To właśnie na słupach energetycznych w minionych dwóch latach odnotowano kilka skutecznych lęgów. Na terenie Niemiec 70% występującej tam populacji rybołowa buduje swoje gniazda właśnie na platformach wybudowanych na słupach wysokiego napięcia. Aktualnie Polskę zamieszkuje jedynie trzydzieści par rybołowów. Gniazda mają ochronić populacje tych niezwykle rzadkich ptaków, które – jak sama nazwa wskazuje – głównie żywią się rybami. KL | ENEA Operator