Zgłoś czym ogrzewasz swój dom

2022-06-08 12:14
Piec
Autor: Pixabay

Niewiele ponad połowa właścicieli lub zarządców budynków w Gorzowie zgłosiła źródła ciepła i spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Ma on wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem.

Źródło ogrzewania można zgłosić w tradycyjnej papierowej formie lub za pośrednictwem strony internetowej. Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywna do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to kara może wynieść nawet do 5 tys. zł.