Zgłoś wydarzenie do Aktywnego Kalendarza Adwentowego

2017-09-15 8:56
Słubice
Autor: www.powiatslubicki.pl

Słubice oraz Frankfurt nad Odrą zachęcają do zgłaszania swoich pomysłów do Aktywnego Kalendarza Adwentowego. Mieszkańcy już po raz dziewiąty mogą przesyłać propozycje zorganizowania darmowych wydarzeń w czasie adwentu.

Słubice oraz Frankfurt nad Odrą zachęcają do zgłaszania swoich pomysłów do Aktywnego Kalendarza Adwentowego. Mieszkańcy już po raz dziewiąty mogą przesyłać propozycje zorganizowania darmowych wydarzeń w czasie adwentu. Wydarzenie będące okienkiem w Kalendarzu powinno być oryginalne i stworzyć szansę na transgraniczne spotkanie mieszkańców, wymianę doświadczeń między pokoleniami i narodami oraz nawiązywać tematyką do Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki temu mieszkańcy przygranicznych miejscowości od 1 do 24 grudnia będą mogli otworzyć jedno z 24 okienek w Aktywnym Kalendarzu Adwentowym.