Złożyli przysięgę wojskową w Ośnie Lubuskim

2024-06-03 14:16
Przysięga wojskowa
Autor: st. szer. spec. Patryk Szymaniec Przysięga wojskowa

Ponad 60 elewów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu złożyło przysięgę wojskową. Słowa ślubowania wybrzmiały na placu ratuszowym w Ośnie Lubuskim.

Uroczystość była zwieńczeniem miesięcznego szkolenia, a jednocześnie początkiem służby Ojczyźnie. To była wyjątkowa chwila przede wszystkim dla żołnierzy, ale również ich rodzin.

Po złożeniu przysięgi, zainteresowani dalszą służbą wojskową przez 11 miesięcy będą nabierać doświadczenia na konkretnych stanowiskach służbowych w jednostkach wojskowych.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie pełnili służby wojskowej. Po miesiącu szkolenia podstawowego można w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. Aby zostać żołnierzem 17 Brygady Zmechanizowanej, należy spełnić podstawowe warunki: być osobą pełnoletnią, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym, sprawnym i niekaranym.