11 marca ingres biskupa nominata Sławomira Odera

2023-02-03 13:55
Biskup Nominat
Autor: Diecezja Gliwicka/fot. Tomasz Gołąb

Uroczystości sakry biskupiej oraz ingres biskupa nominata ks. prał. Sławomira Odera odbędą się w sobotę, 11 marca o godzinie 12:00 w gliwickiej katedrze. Szczegóły uroczystości zostaną podane w najbliższym czasie.

Ks. Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia 1960 roku w Chełmży. Szkoły podstawową i średnią ukończył w Toruniu. W latach 1978-1983 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1989 roku uzyskał magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Pelplinie.

W 1993 roku zdobył tytuł doktora obojga praw. Później ukończył kurs Roty Rzymskiej. W latach 1992-1995 był wicedyrektorem biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. W latach 1995-1998 kanclerz trybunału apelacyjnego Wikariatu, a następnie przewodniczący tego trybunału. Od 2013 wikariusz sądowy (oficjał) diecezji rzymskiej. W latach 1997-1999 był postulatorem rzymskim sprawy beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 – sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. W roku 2020 powierzono mu funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II, Karola i Emilii Wojtyłów.

Podczas pobytu w Rzymie był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Fabre. W 2001 roku otrzymał tytuł prałata papieskiego. 2019 powrócił do macierzystej diecezji w Toruniu, w której powierzono mu funkcję diecezjalnego ojca duchownego kapłanów i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym Jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej. Pełni posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.

Źródło: www.diecezja.gliwice.pl/ BP KEP