25 marca: Spotkanie modlitewne chrześcijan i muzułmanów w uroczystość Zwiastowania Pańskiego

2023-03-22 16:42
Spotkanie modlitewne chrześcijan i muzułmanów
Autor: BP KEP

Pod hasłem „Dzieląc z Maryją radości i smutki”, 25 marca chrześcijanie i muzułmanie będą wspólnie świętować uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, spotkanie będzie połączone z modlitwą o pokój w Ukrainie i w świecie.

Tegoroczne obchody Dnia Zwiastowania rozpoczną się w sobotę, 25 marca, o godz. 14.00, w auli przy katedrze warszawko-praskiej (ul. Floriańska 3). W spotkaniu wezmą udział katolicy, prawosławni i muzułmanie.

W programie przewidziano pozdrowienia przedstawicieli chrześcijan i muzułmanów, odczytanie Ewangelii o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie oraz tekstów Koranu odnoszących się do Zwiastowania. Odśpiewany będzie też we fragmentach Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Następnie wygłoszone zostaną przesłania przez duchownych katolickich i prawosławnych oraz ze strony muzułmanów. Na koniec odmówione zostaną modlitwy zawierzenia – w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze szczególnym akcentem wołania o pokój w Ukrainie i w świecie.

Idea chrześcijańsko-muzułmańskiego świętowania Zwiastowania Pańskiego w Polsce bezpośrednio nawiązuje do uroczystych corocznych obchodów tego święta w Libanie, które pod hasłem „Razem wokół Maryi, naszej Paniˮ gromadzi od 2009 roku na modlitwie katolików, prawosławnych, sunnitów i szyitów. Tamtejsza Rada Ministrów na czele z premierem zatwierdziła w 2010 r. uroczystość Zwiastowania jako święto narodowe. Od tego czasu jest w Libanie dniem wolnym od pracy, dniem refleksji nad osobą Maryi w duchu jedności narodowej. Międzyreligijna formuła tego święta cieszy się poparciem Stolicy Apostolskiej.

W Polsce po raz pierwszy wspólna modlitwa chrześcijan i muzułmanów w Uroczystość Zwiastowania miała miejsce w 2019 r. w Warszawie. Od tego wydarzenia w organizację modlitewnego spotkania zaangażowani są członkowie Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP oraz członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, a od ubiegłego roku także przedstawiciele Kościoła Prawosławnego.

Źródło: BP KEP/Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi