28 grudnia Święto Młodzianków

2021-12-28 12:37
święto młodzianków
Autor: The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH

Dziś, 28 grudnia, Kościół obchodzi święto dzieci betlejemskich, pomordowanych na rozkaz Heroda. Chociaż jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymały chrzest krwi, nazywa je „pierwocinami Kościoła”.

Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku. Zapis o męczeństwie dzieci betlejemskich znajdziemy w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy król Herod dowiedział się od Mędrców ze Wschodu o narodzinach przepowiadanego przez proroków króla żydowskiego, przeraził się, że straci władzę, dlatego postanowił zabić nowo narodzonego Mesjasza.

Mędrcy mieli odnaleźć Dzieciątko i donieść Herodowi, gdzie ono przebywa. Ostrzeżeni jednak przez anioła, nie zawiadomili króla i omijając Jerozolimę wrócili do swojej ojczyzny. To rozwścieczyło Heroda, dlatego rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem poniżej 2 roku życia. Liczył, że w ten sposób zamorduje również Jezusa. Ale Święta Rodzina uciekła wcześniej do Egiptu. Dzieci z Betlejem, choć nieświadomie, poniosły śmierć za Jezusa i w ten sposób Go ocaliły, dlatego Kościół uważa je za męczenników.

O męczeństwie świętych Młodzianków donosił już w II w. św. Ireneusz, a w wieku III św. Cyprian. W V stuleciu ich kult był już bardzo rozpowszechniony. Św. Augustyn pisał o nich: „Niemowlęta, które bezbożność Heroda oderwała od piersi matek, słusznie zostały nazwane męczeńskimi kwiatami. Są to pierwsze pąki Kościoła, rozwinięte wśród niewiary, zaś przedwcześnie zważone mroźną zawiścią prześladowania”.

Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć dzieci z Betlejem nie zostały ochrzczone, męczeństwo przyłączyło je do Chrystusa, dlatego mówi się, że otrzymały chrzest krwi. W historii chrześcijaństwa wielokrotnie zdarzało się, że ktoś, kto nie był jeszcze ochrzczony – np. katechumeni przygotowujący się dopiero do przyjęcia sakramentów – ponosili śmierć męczeńską. O nich również mówi się, że otrzymali chrzest krwi.

Rzeź niewiniątek jest tematem często wykorzystywanym w sztuce, m.in w dziełach Rubensa, Dürera, Brueghela, Poussina.

Źródło:ekai