29 kwietnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

2022-04-27 13:28
Dzień Męczeństwa
Autor: BP KEP

Wspominając duchownych, którzy zginęli podczas II wojny światowej, módlmy się w sposób szczególny o pokój na świecie – zachęca abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski. W piątek, 29 kwietnia, przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie wojny.

Wojny, które wybuchają w XXI wieku pokazują, że wciąż są ludzie, którzy nie zważając na innych, realizują swoje cele, niszcząc wszystko i wszystkich, którzy są na ich drodze. Dlatego wspominając duchownych, którzy zginęli podczas II wojny światowej, módlmy się też za tych wszystkich, którzy giną dziś” – powiedział Przewodniczący Episkopatu, To z okazji zbliżającego się Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej oraz rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.

Ogólnopolskie uroczystości z tej okazji odbędą się jak co roku w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 29 kwietnia o godz. 11.00 zaplanowano otwarcie wystawy i prezentację multimedialną o kapłanach męczennikach II wojny światowej. Mszy św. w samo południe będzie przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.

Ustanowiony przez Episkopat w 2002 roku Dzień Męczeństwa ma na celu upamiętnienie księży, którzy byli ofiarami systemów totalitarnych, szczególnie nazizmu i komunizmu. Obchody w Kaliszu są kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau za wyzwolenie obozu 29 kwietnia 1945 roku. Zawierzyli się oni św. Józefowi i ślubowali, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kaliskiego kościoła św. Józefa. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 roku. Ocaleni księża z Polski do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie i pielgrzymowali do Kalisza, dziękując za ocalenie. Ostatni z nich, ks. Leon Stępniak, zmarł w 2013 roku.

Dachau było głównym obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich 1773 pochodziło z Polski. 868 duchownych zostało zamęczonych w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie. 

Źródło:ekai