Abp Gugerotti nowym prefektem Dykasteriii Kościołów Wschodnich

2022-11-21 17:17
Claudio Gugerotti
Autor: UKastiole/wikimedia commons

Franciszek mianował dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Wielkiej Brytanii, abp Claudio Gugerottiego nowym prefektem Dykasteriii Kościołów Wschodnich. Zastąpi na tym stanowisku Argentyńczyka kard. Leonardo Sandriego, który 18 listopada skończył 79 lat.

Nowy prefekt urodził się 7 października 1955 w Weronie. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1982. Ma za sobą studia w zakresie języków i literatur wschodnich i licencjat kanoniczny z liturgii. W latach 1981-84 wykładał patrologię w Instytucie Teologicznym św. Zenona w swoim mieście rodzinnym i równolegle (w latach 1982-85) teologię i liturgię wschodnią w Instytucie Studiów Ekumenicznych, również w Weronie. W 1985 podjął pracę w Kongregacji Kościołów Wschodnich, w której 17 grudnia 1997 św. Jan Paweł II powołał go na podsekretarza. Był profesorem patrystyki, języka i literatury ormiańskiej na Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie oraz autorem kilku prac z tej dziedziny.

7 grudnia 2001 papież mianował go nuncjuszem apostolskim w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie i arcybiskupem tytularnym, po czym 6 stycznia 2002 osobiście udzielił mu sakry w Watykanie. 15 lipca 2011 roku Benedykt XVI przeniósł go na podobne stanowisko na Białorusi, skąd 13 listopada 2015 przeszedł, z nominacji Franciszka na szefa nuncjatury na Ukrainie, a 4 lipca 2020 – w Wielkiej Brytanii.

Kongregacja, a obecnie Dykasteria dla Kościołów Wschodnich jest odpowiedzialna za popieranie rozwoju, ochronę praw oraz dziedzictwa liturgicznego, dyscyplinarnego i duchowego katolickich wspólnot obrządków wschodnich: ormiańskiego, bizantyjskiego, koptyjskiego, maronickiego, melchickiego, syryjskiego, syromalabarskiego i syromalankarskiego. Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy katolickich Kościołów Wschodnich, m.in. ich struktura i organizacja; sprawowanie urzędów nauczania, uświęcania i rządzenia; status, prawa i obowiązki osób, jak również wizyty ad limina biskupów wschodnich.

W ramach tego urzędu istnieją komisje: ds. spraw liturgii, dla studiów nad chrześcijańskim Wschodem oraz ds. formacji duchowieństwa i zakonników. Pierwszym prefektem Kongregacji był w latach 1967-68 kard. Gustavo Testa, po którym stanowisko to piastowało 7 kardynałów (w latach 1980-85 Polak Władysław Rubin), a od 9 czerwca 2007 był nim Argentyńczyk kard. Leonardo Sandri, którego obecnie zastępuje abp C. Gugerotti.

Źródło: ekai