Abp Guzdek w Watykanie: Święty Jan Paweł II ukazał na nowo, że chrześcijaństwo jest piękne

2021-10-21 10:44
Watykan
Autor: KEP

Trzecia grupa polskich biskupów, która składa wizytę ad limina Apostolorum, uczestniczyła w w porannej mszy przy grobie św. Jana Pawła II. Sprawowana była w przeddzień wspomnienia liturgicznego polskiego papieża.

Święty Jan Paweł II ukazał na nowo, że chrześcijaństwo jest piękne i fascynujące w świecie, który przekonywał, że ludzkość wyrosła już z „potrzeby” Boga, Chrystusa i wiary. W przeddzień 43 rocznicy inauguracji papieskiego pontyfikatu, białostocki metropolita przypomniał, że „ten wybitny Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, aby nie lękali się należeć do Kościoła, głosić Ewangelię, stawać w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, rodziny opartej na sakramentalnym związku mężczyzny i kobiety oraz w obronie wolności religijnej i godności każdego człowieka”.

Niech ta dzisiejsza modlitwa przy grobie św. Jana Pawła Wielkiego przypomni nam, jak wiele może uczynić jeden człowiek wolny od lęku i otwarty na działanie Ducha Świętego. Prośmy dla całego Kościoła o odwagę w podtrzymywaniu ognia wiary, nadziei i miłości, który rozpalił Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka” – podkreślił abp Józef Guzdek.

Watykan odwiedzają teraz biskupi z metropolii warszawskiej, gnieźnieńskiej, łódzkiej, częstochowskiej, ordynariatu polowego Wojska Polskiego i trzech eparchii greckokatolickich. Jeszcze dziś spotkają się z papieżem Franciszkiem.

Źródło: episkopat.pl