Abp Jędraszewski w Kalwarii: Dziękujemy Bogu za Maryję, która chce przytulić do siebie każdą i każdego z nas

2024-05-26 8:36
XVII Piesza Pielgrzymka z Łagiewnik do Kalwarii Zebrzydowskiej
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej XVII Piesza Pielgrzymka z Łagiewnik do Kalwarii Zebrzydowskiej

- Dziękujemy Bogu za to, że w tym świętym, katolickim i apostolskim Kościele znajdujemy się pod sercem Matki Najświętszej, która chce każdą i każdego z nas tak bardzo przytulić do siebie, tak objąć swą dłonią, dotknąć swym policzkiem, jak to widzimy na cudownym obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. na zakończenie XVII Pieszej Pielgrzymki z Łagiewnik do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W homilii arcybiskup przypomniał, że prawda o Trójcy Świętej jest od tysięcy lat głoszona wszystkim narodom. Przekracza ona ludzkie pojmowanie i jest przeżywana osobiście oraz we wspólnocie Kościoła. Św. Paweł wspominał, że ludzie kierowani Bożym Duchem mogą wołać do Boga „Abba”. – Kierowani Duchem Świętym, Duchem Wolności, zwracamy się do Boga, mówiąc „Abba”, w poczuciu że jesteśmy Jego dziećmi. Wypowiadając to słowo do Ojca, który jest w niebie, czujemy szczególną wspólnotę z Jego Synem Jednorodzonym Jezusem Chrystusem, narodzonym z Dziewicy Maryi – powiedział metropolita.

Tę prawdę w sposób najbardziej doskonały przeżywała Matka Najświętsza. Wiele obrazów prezentujących scenę zwiastowania zawiera postać Archanioła, wskazującego na Ducha Świętego. – Dlatego że dała się prowadzić Duchowi Bożemu, Duchowi wolności i właśnie dlatego, że tak przeżywała swe Boże dziecięctwo, mogła stać się Matką Syna Bożego, rodząc Go ze swego dziewiczego ciała w Betlejem – zauważył.

Arcybiskup stwierdził, że w kalwaryjskim sanktuarium rozważa się mękę oraz wielką, miłosierną miłość Boga. Wskazał jak wymownym znakiem jest, że pielgrzymi zdążali od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Kalwarii Zebrzydowskiej, by Boże miłosierdzie przeżyć w tajemnicach cierpienia Chrystusa, ale także w tajemnicach śmierci i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. – Odczytujemy nasze chrześcijańskie życie w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, wpatrując się jednocześnie w życie, wiarę, miłość i nadzieję, które ożywiały Najświętszą Maryję Pannę, prowadzącą nas do swego Syna. Staliście się kochani pielgrzymi szczególnym znakiem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, idąc z Łagiewnik aż tutaj, będąc dla bardzo wielu ludzi znakiem, że jest Bóg, w Trójcy Świętej Jedyny, dzięki któremu dokonało się nasze zbawienie – mówił. Zauważył, że pielgrzymi podejmowali trud drogi, niosąc w swych sercach intencje, by spotkać Matkę. – Jakżeż bardzo trzeba wysławiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że jesteśmy członkami świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła – stwierdził. – Dziękujemy Bogu za to, że w tym świętym, katolickim i apostolskim Kościele znajdujemy się pod sercem Matki Najświętszej, która chce każdą i każdego z nas tak bardzo przytulić do siebie, tak objąć swą dłonią, dotknąć swym policzkiem, jak to widzimy na cudownym obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej – dodał. Powiedział, że zebrani proszą Maryję o potrzebne łaski dla siebie, swych rodzin, Polski i świata. – Wysławiamy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że jesteśmy tu razem i że przeżywamy wspólnotę dzieci Bożych, która by nigdy nie mogła zaistnieć, gdyby nie to że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach i jest także Ta, która została wybrana by nas doprowadzić do Syna – wskazał.

Przed błogosławieństwem pielgrzymi podziękowali arcybiskupowi za wspólną modlitwę oraz koordynatorowi, ks. Piotrowi Waligórze, za kolejne „przyprowadzenie ich do Matki, by Jej powierzyć własne troski”. – Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Najświętszej dzięki za ten dzień. Wielkie “Bóg zapłać” każdej i każdemu z was, za to, że podjęliście trud pielgrzymi. Za to, że mogliśmy dać świadectwo naszej wiary – mówił ks. Waligóra. W „Majówce w drodze”, wzięło udział ok. 800 pielgrzymów.

 Źródło: Archidiecezja Krakowska