Abp Jędraszewski w Watykanie: musimy ciągle odkrywać głębię słowa- człowiek

2021-10-28 10:49
Arcybiskup
Autor: KEP

Trzeba je wypowiadać z największą czcią, podkreślał krakowski metropolita w homilii mszy przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Liturgię sprawowano w ramach wizyty ad limina apostolorum.

Abp Marek Jędraszewski przypomniał o przypadającym dziś święcie świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jednocześnie, jak zauważył hierarcha, „gromadzimy się przy grobie św. Jana Pawła Wielkiego, tego, którego – mówiąc językiem samego papieża z jego Tryptyku Rzymskiego – Duch Święty wskazał na 264. Następcę Piotra Apostoła”.Metropolita krakowski zauważył, że podczas mszy inaugurującej pontyfikat padły słowa, które stały się symbolem całego papieskiego posługiwania apostolskiego: „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Zwrócił też uwagę na słowa, które papież Wojtyła wypowiedział spontanicznie na zakończenie liturgii: „ Zwracam się do wszystkich ludzi, do każdego człowieka: módlcie się za mnie, pomóżcie mi, abym mógł wam służyć”.

Abp Jędraszewski przypomniał, że kilka miesięcy później Jan Paweł II opublikował swoją pierwszą encyklikę Redemptor hominis. „Bo jest, jeśli się mówi o Chrystusie jako Odkupicielu, wołanie, aby na Jego zbawcze, odkupieńcze dzieło otworzyć się, z ufnością, że tylko w Nim jest zbawienie” – stwierdził. „Jeżeli Syn Boży stał się człowiekiem, żeby każdą i każdego z nas odkupić, to jakże niezwykłą jest nasza osobista godność” – przyznał metropolita krakowski. „To sprawia, że pasterze Kościoła w pierwszym rzędzie, ale także wszyscy, którzy wspomagają ich w apostolskim posługiwaniu, także wszyscy świeccy, ochrzczeni, muszą ciągle odkrywać głębię tego słowa: człowiek. Bo każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże” – podkreślił abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski zaznaczył, że słowo „człowiek” należy wypowiadać ze czcią, bo „ceną godności każdej i każdego z nas jest odkupieńcza krew Chrystusa”. Przyznał, że trzeba ciągle prosić Ducha Świętego o łaski, by „mimo ciągłych trudności i wyzwań, zdobywać się Jego mocą na to, aby słowo +człowiek+, które pojawia się bardzo często na naszych wargach, miało wymiar świętości. Tej, do której wzywa nas Chrystus, tej, o której naucza Kościół począwszy od Apostołów, tej, której przejmującym świadkiem przez prawie 27 lat swojego pontyfikatu był św. Jan Paweł Wielki”. „Prośmy aby nas w tej wrażliwości na drugiego człowieka nieustannie pogłębiał– zakończył krakowski metropolita.

Źródło: KEP