Abp Schick we wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe: Musimy podjąć jego świadectwo słowem i czynem

2022-08-15 12:04
Św. Maksymilian Maria Kolbe
Autor: diecezja.pl Św. Maksymilian Maria Kolbe

We wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe, które obchodziliśmy 14 sierpnia, niemiecki arcybiskup Ludwig Schick wezwał do wykorzystania różnorodnych doświadczeń procesów pojednania w Europie, bo – zwłaszcza w obecnej sytuacji – zawierają one ważne lekcje. Podczas liturgii sprawowanej w byłym niemieckim hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, metropolita Bambergu podkreślił, że praktyczna solidarność z ofiarami i prawda o tym, co się stało, są niezbędnymi podstawami do pielęgnowania nadziei na pojednanie w dłuższej perspektywie, poinformowało biuro prasowe Konferencji Biskupów Niemieckich.

Abp Schick jest przewodniczącym Kuratorium Fundacji Maksymiliana Kolbego, organizatora corocznych Warsztatów Europejskich w Oświęcimiu „Oblicza Brutalnej Przeszłości Auschwitz”. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa: „Przemoc nie może mieć ostatniego słowa – wspólnie uczmy się od Auschwitz”. W centrum dyskusji z udziałem 30 przedstawicieli 11 krajów europejskich są trwałe ślady i zranienia spowodowane przez Auschwitz i II wojnę światową, a także pytanie o to, jak odpowiednio podejść do niepewnej teraźniejszości tej historii.

Biskup diecezji Balmayo w Kamerunie, Joseph-Marie Ndi-Okalla, w swoim wykładzie na temat roli Kościoła w procesach przezwyciężania przemocy podkreślił, jak ważna jest pamięć o czołowych postaciach, takich jak Edyta Stein czy Maksymilian Kolbe. Z nich można brać przykład i czerpać niezbędną orientację. Jest to tym bardziej ważne, że Kościół musi krytycznie oceniać także samego siebie, co niedawno w Kanadzie jasno wyraził papież Franciszek. „Cennym znakiem zachęty jest fakt, że niezależnie od naszych różnic możemy tutaj wspólnie rozmawiać o tym, jak radzić sobie ze skutkami przemocy” - powiedział bp Ndi-Okkalla.

Abp Schick oddał hołd Maksymilianowi Kolbe jako inicjatorowi i inspiratorowi pojednania polsko-niemieckiego. Przypomniał, że „po straszliwym terrorze hitlerowskim w Polsce i straszliwej II wojnie światowej, po przesiedleniach i wypędzeniach, pierwszym zbliżeniem biskupów niemieckich i polskich na Soborze Watykańskim II była wspólna prośba do papieża Pawła VI o beatyfikację Maksymiliana Kolbe, co nastąpiło w 1971 roku”. Święty jeszcze dziś przypomina nam, abyśmy trzymali się dokonanego pojednania i je kontynuowali. Przesłanie Kolbe jest tak samo aktualne dzisiaj, jak wtedy: „Bóg kocha wszystkich, Bóg chroni wszystkich, Bóg chce życia w obfitości dla wszystkich ludzi!”. Żyjemy w czasie wojny w Europie. W naszym sąsiedztwie, na Ukrainie, szaleje straszliwa wojna. W niej, po raz kolejny walczy się z niewinnymi ludźmi z powodu ich narodowości, dlatego że są Ukraińcami i chcą pozostać Ukraińcami. Maksymilian Kolbe woła z nieba: „Bóg tego nie chce! Chce, aby wszystkie narody żyły razem w suwerenności i wolności, a jednocześnie w dobrym sąsiedztwie i solidarności. Bądźcie pojednani, zawrzyjcie pokój, żyjcie w pokoju”, podkreślił przewodniczący Fundacji Maksymiliana Kolbego.

Abp Schick nawiązał też do problemu uchodźców. Podziękował Polsce za gościnne przyjęcie wielkiej liczby osób i podkreślił, że św. Maksymilian Kolbe prosi „także dzisiaj wszystkie ludy i narody Europy i wszędzie, aby nie wykluczać z miłości bliźniego żadnego obcego, potrzebującego, uchodźcy czy przesiedleńca, ale wszystkich w nią włączyć”. Miłość Boga i bliźniego jest głównym przykazaniem Jezusa, a także fundamentem pojednania i pokoju, podkreślił abp Schick. Zauważył też, że ludzkość przeżywa dziś fazę zarówno sekularyzacji, jak i religijnego poszukiwania sensu życia, wartości i cnót, nadziei i miłości. Zapewnił, że spełnieniem tych poszukiwań są Ewangelia i Jezus Chrystus.

Maksymilian Kolbe jest dziś tak samo aktualny jak w 1941 r., gdy poniósł śmierć męczeńską w Auschwitz, jak w 1971 r., gdy został beatyfikowany i w 1982 r., gdy został kanonizowany – podkreślił w swoim wystąpieniu abp Schick. „Ma wiele cennych przesłań i napomnień dla nas chrześcijan, a także dla niechrześcijan. Musimy podjąć jego świadectwo słowem i czynem dla naszego świata, aby był to świat godny człowieka i godny życia, aby cała ludzkość miała dobrą przyszłość. Z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, o którym świadectwo dawał Maksymilian Kolbe, przyszłość może się udać”, jest przekonany niemiecki hierarcha.

Fundacja Maksymiliana Kolbe powstała w 2007 r. przy wsparciu Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec. Jej celem jest przyczynienie się do wzmocnienia pracy kościelnej na rzecz pojednania w Europie i zaangażowanie w sprawy ofiar niesprawiedliwości i przemocy. Przewodniczącym Kuratorium Fundacji jest abp Ludwik Schick z ramienia episkopatu Niemiec, a jej wiceprzewodniczącym abp Wiktor Skworc, reprezentujący Konferencję Episkopatu Polski. W zarządzie Fundacji zasiada także przedstawiciel Sekretariatu KEP ks. prałat Jarosław Mrówczyński.

Źródło:ekai