Abp Skworc w Watykanie: przez komunię, uczestnictwo i misję ku Kościołowi-Wspólnocie

2021-10-25 12:41
Abp Skworc
Autor: KEP

Wizytę ad limina Apostolorum, czyli do progów apostolskich, rozpoczęła w Watykanie czwarta grupa polskich biskupów. Tym razem czas na archidiecezje krakowską i katowicką.

Niech Eucharystia oraz słowo i błogosławieństwo biskupa Rzymu umocnią nas na drodze odnowy i nawrócenia osobistego oraz duszpasterskiego – podkreślał abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. W homilii wygłoszonej podczas mszy przy grobie św. Piotra Apostoła w Bazylice Watykańskiej, mówił: „Zachowując w sercach codzienne sprawy naszych Kościołów lokalnych, pragniemy najpierw oprzeć się na Skale, na Piotrze i umocnić więź z jego następcą i temu, który z woli Ducha Świętego przewodzi nam w porządku miłości i wiary, przedstawić życie naszych diecezji, swoje pasterskie troski, radości i nadzieje.

Odwołując się do miejsca sprawowania Eucharystii, które świadczy „o ciągłości wiary i kultu, niezmienności ewangelicznej i apostolskiej tradycji oraz żywotności Kościoła, hierarcha nawiązał do Soboru Watykańskiego II. „Dzisiaj, myśląc z troską o Kościele i szukając najwłaściwszych dróg dla jego świadectwa i posłannictwa w obliczu aktualnych wezwań i wyzwań, możemy zanurzyć się duchowo w tej przestrzeni łaski, którą Duch Święty obdarował Kościół na soborze powszechnym w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku; na soborze, który pozostaje dla ludu Bożego wciąż aktualnym, poniekąd zawsze nowym, źródłem natchnień i zobowiązań” – podkreślił.

Abp Skworc życzył biskupom, aby sprawowana Eucharystia oraz słowo i błogosławieństwo biskupa Rzymu, umocniły ich w eklezjalnym posłannictwie: „na drodze odnowy i nawrócenia osobistego i duszpasterskiego, w dialogu ze światem, w służbie człowiekowi przez komunię, uczestnictwo i misję ku Kościołowi – Wspólnocie”.

Źródło: KEP