Abp Szewczuk wzywa do wymiany jeńców wojennych "wszyscy za wszystkich"

2024-04-29 15:01
Abp Szewczuk
Autor: EpiskopatNews/twitter.com

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) wezwał do wymiany zaproponowanej przez papieża, przynajmniej dla trzech kategorii ukraińskich jeńców: kobiet, pracowników medycznych i duchownych. Arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk wystosował ten apel w swoim cotygodniowym wideoprzesłaniu w 115. tygodniu wojny, w przeddzień Wielkanocy według kalendarza juliańskiego.

"My, chrześcijanie Ukrainy, jesteśmy świadomi, że nie będziemy w stanie w pełni uczcić męki naszego Zbawiciela, Jego ran, jeśli nie będziemy służyć, pomagać tym, którzy dziś cierpią, którzy są dosłownie w piekle wojny, w szczególności w piekle uwięzienia i codziennych tortur rosyjskiej niewoli" - podkreślił abp Szewczuk.

Zaznaczył, że szczególna uwaga w Wielkim Tygodniu będzie skierowana na ukraińskich braci i siostry w rosyjskiej niewoli.

"Słowa papieża Franciszka, ogłoszone w dzień Wielkanocy według łacińskiego kalendarza, o wymianie "wszyscy za wszystkich", znalazły szczególny odzew w sercach zarówno Ukrainy, jak i Rosji. Chcemy, aby te słowa stały się wezwaniem do konkretnych działań" – powiedział zwierzchnik UKGK.

Wezwał do wymiany trzech kategorii ukraińskich jeńców:

Kobiety jeńcy wojenni: "Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić uwolnienie wszystkich kobiet-jeńców wojennych. Chcę, aby usłyszały mnie wszystkie organizacje kobiece: religijne, publiczne, te, które troszczą się o godność kobiet we współczesnym świecie, niezależnie od orientacji ideologicznej. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić uwolnienie kobiet z niewoli, czy to na Ukrainie, czy w Rosji, aby mogły wrócić do swoich rodzin i domów w Wielkanoc".

Pracownicy medyczni: "Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że pracownicy medyczni wrócą do domu, aby odbyła się wielkanocna wymiana lekarzy i pielęgniarek, którzy zgodnie z prawem międzynarodowym nie są bojownikami. Wzywam międzynarodowe organizacje medyczne, w szczególności Lekarzy bez Granic, do dołożenia wszelkich starań, aby lekarze wrócili z aresztu do swoich rodzin i wykonywali swoje obowiązki zawodowe".

Duchowni: "Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że pojmani duchowni z Ukrainy - wiemy o 10 osobach - będą mogli powrócić do swoich wspólnot i Kościołów. Apeluję do międzynarodowej społeczności religijnej: czy cały świat nie może upewnić się, że tych 10 duchownych zaśpiewa "Chrystus zmartwychwstał" w swoich kościołach na Wielkanoc?".

W tym kontekście zwierzchnik UKGK zwrócił się z apelem również do wiernych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: "Wiem, że ludzie w Rosji również nas słyszą. To wezwanie Franciszka znalazło głęboki odzew w sercach zwykłych Rosjan. Wiemy, że rosyjscy prawosławni bracia i siostry oddadzą cześć i ucałują ikonę Zstąpienia Chrystusa do Piekieł w Wielkanoc. Wszyscy czcimy Pana, który wyciąga ludzkość z piekła za rękę, wyciąga Adama i Ewę z ich grobów. Stańmy więc my, chrześcijanie, po obu stronach linii frontu z ręką Chrystusa, który wyrwie naszych braci i siostry, kobiety, lekarzy i duchownych z niewoli piekła"

Abp Szewczuk wezwał do wspólnych wysiłków na rzecz uwolnienia ukraińskich więźniów: "Wiemy, że około 8000 ukraińskich żołnierzy i 1600 cywilów znajduje się obecnie w rosyjskiej niewoli, w piekielnych warunkach. Zróbmy wszystko, co możliwe, aby w Wielkanoc, krok po kroku, urzeczywistnić wymianę "wszyscy za wszystkich"".

Źródło: ekai