Archidiecezja Krakowska: rekordowa liczba kandydatów na ceremoniarzy

2022-10-11 14:09
Ceremoniarze
Autor: Archidiecezja Krakowska

Tegoroczna Szkoła Ceremoniarza Parafialnego zgromadziła rekordową liczbę kandydatów. Zgłosiło się 119 lektorów z różnych stron archidiecezji krakowskiej!

W ubiegłą sobotę, w Sanktuarium św. Jana Pawła II na krakowskich Białych Morzach, po raz drugi lektorzy z całej archidiecezji spotkali się na zjeździe Szkoły Ceremoniarza Parafialnego. Rozpoczęła go jutrznia, w czasie której uczestnicy zawierzyli Bogu siebie i czas nauki. Podczas wykładów pogłębiali wiedzę w zakresie sakramentologii, szat liturgicznych oraz muzyki. 

Michał nie miał żadnych wątpliwości, czy wziąć udział w tegorocznej edycji Szkoły Ceremoniarza. To dla niego okazja, aby pogłębiać swoją wiedzę na temat liturgii, ale też do osobistego rozwoju. Podczas sobotniego zjazdu najbardziej zainteresował go wykład dotyczący muzyki liturgicznej, co było dla niego samego zaskoczeniem. Nie zdawałem sobie sprawy, że to tak złożona i ważna kwestia, także z punktu widzenia służby liturgicznej – przyznaje. Michał zdecydował się wziąć udział w kursie, zachęcony przez swojego duszpasterza. Traktuje czas przygotowania, jako szansę na rozwinięcie pasji, jaką jest liturgia. Jest to wysiłek, bo trzeba poświęcić czas, ale to duże przeżycie dla lektora, zupełny inny level. Ceremoniarz dba o piękno liturgii i w ten sposób przybliża siebie, ale też innych do Boga – tłumaczy Michał.

Na pewno warto. Tu nic się nie traci, a wiele można zyskać – mówi. Ks. Artur Czepiel, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej oraz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Podkreśla, że 119 kandydatów to imponująca liczba, ale nie dziwi go tak duże zainteresowanie. Bierze się ono z faktu, że ks. Ryszard Kilanowicz wraz z kadrą odpowiedzialnych ceremoniarzy przez ostatnie lata zadbał o bardzo wysoki poziom tych zajęć i warsztatów – wyjaśnia, podkreślając duży wkład pracy swojego poprzednika, który zainicjował Szkołę Ceremoniarzy Parafialnych.

Zdaniem ks. Artura, najlepszą zachętą do udziału jest rzesza tych, którzy szkołę ukończyli i teraz dbają o poziom liturgii w parafiach. To właśnie ich doświadczenie oraz przykład pociągają innych do zapisania się i udziału w wykładach. Ja ze swojej strony robię wszystko, co mogę, by utrzymać dotychczasowy poziom. Zależy mi bardzo, aby uczestnicy otrzymali nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim warsztat praktyczny, z którego będzie można potem czerpać – zapewnia duszpasterz. Podkreśla przy tym, że dużym wsparciem są dla niego ceremoniarze z zeszłych lat. 

Na Szkołę Ceremoniarza składa się 10 zjazdów, 6-dniowe warsztaty liturgiczne oraz dzień skupienia i błogosławieństwo. Podczas zajęć lektorzy otrzymują kompleksową wiedzę oraz mają okazje wykorzystać ją w praktyce. Poznają i szczegółowo omawiają obrzędowość oraz porządek Eucharystii, rok liturgiczny oraz sakramenty. Osobne wykłady poświęcone są liturgii Triduum Paschalnego, które jest zwieńczeniem życia Kościoła. Mają także zajęcia z duchowości, które ukierunkowują ich na osobiste przeżywanie Mszy św. i na ich relację z Bogiem. Zaznajamiają się również z zakrystią oraz z muzyką liturgiczną. Na warsztatach wyjazdowych zdobytą wiedzę realizują praktycznie. Skupiają się także na metodyce prowadzenia zespołów liturgicznych oraz zbiórek lektorskich lub ministranckich.

Tegoroczna edycja Szkoły Ceremoniarza Parafialnego jest trzecią. Dotychczas ukończyły ją dwie grupy lektorów z Archidiecezji Krakowskiej, którzy w swoich parafiach dbają o liturgię, wspomagając w tym księży.

Źródło: Archidiecezja Krakowska, ekai