„Blask Prawdy” – wczoraj obchodziliśmy XXII Dzień Papieski

2022-10-17 11:53
Dzień Papieski
Autor: JasnaGoraNews/twitter.com

Poprzez szereg wydarzeń duchowych, kulturalnych, a nawet sportowych przypominaliśmy sobie nauczanie św. Jana Pawła II, który 44 lata temu rozpoczął swój pontyfikat. W kościołach i na ulicach miast odbyła się zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego, jak co roku, była Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Hasłem XXII Dnia Papieskiego były pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II „Veritatis Splendor” (Blask Prawdy). Głównym przesłaniem tego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia – wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia. "Pomimo prób jej zniekształcania lub podważania, jest ona nadal dobrą propozycją, która może uczynić życie człowieka szczęśliwym – napisali polscy biskupi w liście na tegoroczny Dzień Papieski.

Pierwszym akcentem tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego była zorganizowana, w piątek 14 października w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, konferencja naukowa „Polska, Ukraina, Europa”. Spotkanie przebiegło pod znakiem m.in. dyskusji o roli Jana Pawła II w procesie pojednanie polsko-ukraińskiego, konsekwencjach wizyty papieskiej w Ukrainie oraz religijnym wymiarze protestów na kijowskim Majdanie.

Tradycyjnie w przeddzień Dnia Papieskiego, na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody TOTUS TUUS. Wyróżnienia w formie statuetek w kształcie anioła wzbijającego się do lotu, przyznaje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Katolickie noble wręczane są w pięciu kategoriach różnym instytucjom i osobom za propagowanie i wcielanie w życie nauczania św. Jana Pawła II.

Tegorocznym laureatem w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” został teoretyk i krytyk muzyczny Stanisław Leszczyński- za promocję muzyki polskiej, prezentację jej piękna i wartości w świecie. W kategorii „Promocja godności człowieka” uhonorowano Fundację Gajusz za ewangeliczną afirmację życia dziecka z ciężką chorobą wykrytą przed urodzeniem, ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną okazywaną osieroconym niemowlętom oraz promowanie adopcji. Nagroda TOTUS TUUS w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” została przyznana inicjatywie krakowskiego środowiska akademickiego „Dni Jana Pawła II” – za podjęcie i utrwalanie rzetelnej naukowej analizy dziedzictwa św. Jana Pawła II oraz ukazywanie wciąż aktualnego bogactwa papieskiej myśli. W kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bp Jana Chrapka”, wyróżniono „Przewodnik Katolicki”, najstarszy polski tygodnik społeczno-religijny, za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie Kościoła, w zgodzie z duchem Ewangelii. Nagrodę Specjalną dostał ks. Leszek Kryży za „wieloletnią, pełną nadziei, poświęcenia i kreatywności misję pomocy Kościołowi na Wschodzie świadczoną z pokorą oraz ewangeliczną radością w czasach pokoju oraz w warunkach wojny”. Kapłan od ponad 10 lat jest dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, odbywając liczne podróże na tereny krajów byłego ZSRR i organizując pomoc dla tamtejszych wiernych.

W niedzielę w Krakowie, uroczystej Mszy św. z okazji XXII Dnia Papieskiego przewodniczył w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach abp Marek Jędraszewski, a koncelebrowali ją bp Jan Zając oraz duszpasterze odpowiedzialni w Polsce i Archidiecezji Krakowskiej za Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Na początku Eucharystii przypomniano, że 44 lata temu kard. Karol Wojtyła wybrany został papieżem. To z tej okazji, w niedzielę 16 października lub w niedzielę poprzedzającą, obchodzony jest Dzień Papieski. Zwracając uwagę na pierwsze po wyborze przemówienie Jana Pawła II, abp Jędraszewski podkreślił, że papież Polak „ukazał się jako człowiek posłuszeństwa Chrystusowi – Najwyższej Prawdzie i jako człowiek bezmiernego zaufania – jako Totus Tuus – wobec Przenajświętszej Dziewicy”. Zaznaczył, że wybór nowego papieża wzbudził wówczas wielki entuzjazm, radość i nadzieję, że „tchnie on w Kościół nowy zapał ewangelizacyjny, nowe poczucie tożsamości, nowe przekonanie o konieczności ewangelizacji, czyli głoszenia Chrystusa w porę i nie w porę, na wszystkich areopagach świata”.

Modląc się za stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, abp Jędraszewski zaapelował do nich, aby nieustannie mieli odwagę pogłębiać swoją wiedzę o świecie, o człowieku, o Bogu. – Abyście stawali się każdego dnia ludźmi prawego sumienia, stając się przez to dziećmi światłości. Abyście uczyli się żyć autentyczną wolnością, ku której wyswobodził was Chrystus. Aby jaśniał w was – a poprzez was jaśnieli inni – blask prawdy, która jest tak jasna, tak dostojna, tak świetna, tak wspaniała. Abyście jaśnieli blaskiem łaski tej Prawdy, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka – dodał metropolita krakowski.

Podczas Mszy św. sprawowanej w intencji darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, ks. Dariusz Kowalczyk nawiązał do encykliki „Veritatis Splendor” Jana Pawła II. Podkreślił, że wszystkie jej nurty prowadzą do sumienia. – Ojciec Święty mówił, że rozum rozpoznaje prawdę. Nie tworzymy prawdy, ale ją rozpoznajemy. W sumieniu, całkowicie wolni, mamy tę prawdę przyjąć i podejmować właściwe decyzje – mówił ks. Kowalczyk. Przypomniał też, że św. Jan Paweł II bardzo mocno uzależniał wolność od prawdy, w myśl słów „Prawda was wyzwoli”.

Podczas Dnia Papieskiego, jak co roku, w całej Polsce prowadzona była zbiórka kościelna i publiczna dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, którymi opiekuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendystów tego dnia można łatwo rozpoznać po żółtych chustach i puszkach z logo Fundacji. Środki finansowe pozyskane w ramach Dnia Papieskiego oraz wpłacane przez cały rok darowizny od osób fizycznych, pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego na poziomie niemal 2000 stypendystów, zwanych żywym pomnikiem pontyfikatu Jana Pawła II.

Podczas ubiegłorocznego Dnia Papieskiego zebrano ponad 8,7 mln zł. To, ile zebrano podczas tegorocznej edycji, będzie wiadomo w przyszłym roku. Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” co roku można również wesprzeć przekazując 1% swojego podatku dochodowego, podając nr KRS Fundacji: 0000150776.

Końcowym akcentem XXII Dnia Papieskiego był koncert galowy w pokamedulskim kościele na warszawskich Bielanach. Przewodnim motywem była myśl, że blask prawdy oświetla drogę każdego człowieka, której celem jest Bóg. Tym, co może uczynić człowieka prawdziwie szczęśliwym, jest Miłość.

Organizatorem Dni Papieskich jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. jako wyraz wdzięczności dla Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać papieski pontyfikat przez promowanie nauczania Ojca Świętego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce w 1999 r. W ciągu 22 lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całej Polski, zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”.

Źródło:ekai