Bp Bryl o kapłańskiej posłudze: potrzeba uważności na człowieka

2024-06-20 21:11
Formacja kapłanów
Autor: BP KEP

O potrzebie wiernego trzymania się Słowa Bożego i uważności na aktualną sytuację człowieka mówili uczestnicy szóstej już ogólnopolskiej sesji zorganizowanej przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, który działa przy Komisji Duchowieństwa KEP. Spotkanie odbyło się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

„To już szósta nasza sesja. Do tej pory zajmowaliśmy się takimi zagadnieniami, jak tożsamość kapłańska, konteksty życia kapłańskiego, czy etapy rozwoju. Dzisiaj chcemy zebrać te doświadczenia i poszukiwać modelu całościowego formacji, aby potem w świetle tego opracować szczegóły” – mówił bp Damian Bryl, przewodniczący działającego przy Komisji Duchowieństwa KEP Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce przed rozpoczęciem spotkania odpowiedzialnych za formację kapłańską. „Bardzo nam zależy, żeby trwające prace, na które są zaproszeni wszyscy zajmujący się formacją stałą w naszej ojczyźnie, były dobrą inspiracją dla naszych kapłanów, ich rozwoju, ich dojrzewania” – dodał.

Jak podkreślił sekretarz Zespołu, ks. Tomasz Trzaskawka, spotkanie miało na celu poznanie koncepcji formacji stałej prezbiterów w szerszym kontekście formacji chrześcijańskiej, by na tym tle określić elementy wspólne i konieczne dla kapłanów. „Widzimy konieczność, żeby w punkcie wyjścia formacji prezbiterów było wierne trzymanie się Objawienia Bożego, Słowa Bożego i codzienne rozeznawanie Go, a równolegle uczenie się uważności na aktualną kulturę, wydarzenia i na sytuację człowieka w tej kulturze” – powiedział ks. Tomasz Trzaskawka. Podkreślił, że chodzi o to, by w codziennych sytuacjach w życiu prezbitera dochodziło do spotkania tych dwóch rozeznań: życia w odniesieniu do Słowa i do człowieka. „Na tym chcemy osadzić koncepcję formacji” – powiedział.

Wspólną debatę na temat formacji prezbiterów poprzedziła prezentacja przygotowana przez dogmatyków: ks. dr. Grzegorza Strzelczyka, adiunkta Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr Magdalenę Jóźwik, odpowiedzialną m.in. za projekty formacyjne w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. „Zależało nam na tym, żeby przedstawić formację jako towarzyszenie procesowi wzrostu człowieka w relacji z Panem Bogiem, którego celem jest zjednoczenie z Bogiem i świętość rozumiana w integralny sposób” – podkreśliła dr Jóźwik. Dodała, że dojrzewanie w człowieczeństwie, w relacjach z innymi ludźmi i Panem Bogiem czyli dążenie do świętości łączy się ze źródłem, którym są: Słowo Boże i sakramenty, ale też kultura i sytuacja, w jakiej jako ludzie żyjemy, ludzka kondycja. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk podkreślił, że bycie księdzem to powołanie specyficzne, dlatego, jeżeli mówimy o posłudze prezbiterów, elementy formacyjne są sformatowane tak, aby to konkretne powołanie wesprzeć. „Ksiądz idealny powinien być świadomy swojej nieidealności” – podkreślił ks. Strzelczyk. Jak dodała dr Jóźwik, powinien też mieć świadomość swojego człowieczeństwa. „Żeby ten wymiar duchowy się rozwijał, człowieczeństwo powinno również być zaopiekowane” – powiedziała.

Opinie zebrane podczas szóstej ogólnopolskiej sesji na temat formacji prezbiterów w Polsce będą stanowić punkt odniesienia podczas dalszych prac Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce i w przygotowaniu aktualnych wskazań dla życia, formacji i posługi prezbiterów.

Kolejnym etapem refleksji będzie wrześniowa sesja Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej działającej przy Komisji Duchowieństwa. Skupi się na koncepcji formacji prezbiterów diecezjalnych i na drodze wzrostu młodych księży.

Źródło: ks. Tomasz Trzaskawka, sekretarz Zespołu/ BP KEP