Bp Greger: szkoła nie może być przestrzenią edukacyjnych eksperymentów

2024-07-02 21:12
Bp Greger
Autor: JasnaGoraNews/twitter.com

Zadaniem szkoły jest kształcić przekazując wiedzę i wychowywać w oparciu o trwały system wartości; szkoła nie może być przestrzenią indoktrynacji – mówił bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, w homilii Mszy św. podczas 87. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. W tym roku odbyła się pod hasłem: „Nauczycielu, co mam czynić?”

Bp Greger zwrócił uwagę, że istnieją uzasadnione obawy o środowisko szkolne, na wszystkich poziomach nauczania. „Polska szkoła jest na wyjątkowo ostrym zakręcie, to jest – czasem bezwzględna – walka o uczniów. Wobec zapowiadanych zmian (nie chodzi tylko o ograniczenie godzin nauczania religii) istnieje potencjalne niebezpieczeństwo włożenia młodego człowieka w sztywny gorset programowy, na który nie ma – przynajmniej w jakiejś części – zgody rodziców, a także wielu nauczycieli” – zaznaczył. „Zadaniem szkoły jest kształcić przekazując wiedzę i wychowywać w oparciu o trwały system wartości; szkoła nie może być przestrzenią indoktrynacji. Wobec ogromnej polaryzacji społecznej jawi się konieczność twórczego dialogu wszystkich, którzy na swoich barkach niosą odpowiedzialność za dziś i jutro polskiej szkoły” – dodał.

Bp Greger podkreślił, że „nikomu nie przyniesie pożytku autorytarne narzucenie programu, który – w niektórych obszarach – stanowi zamach na wielowiekowy dorobek kultury narodowej wyrosłej na gruncie cywilizacji chrześcijańskiej”. „Szkoła to poważna sprawa, dlatego nie może być ona przestrzenią edukacyjnych eksperymentów. Szkoła wyrasta z naszej narodowej tożsamości” – przyznał.

Hierarcha podziękował nauczycielom i wychowawcom za codzienny trud podejmowany w trosce o młode pokolenie Polaków. „Mam pełną świadomość, że praca nauczyciela nie kończy się na progu szkoły” – ocenił.

Bp Greger zwrócił uwagę, że jako osoby wierzące nie jesteśmy zwolnieni od egzystencjalnych pytań o sens i wartość ludzkiego życia. „Różnica jednak jest zasadnicza i polega na tym, że kierujemy te pytania nie w stronę idoli współczesnego świata i ludzi uważających siebie za posiadających monopol na wszystko; ale – w duchu wiary – stawiamy te pytania Chrystusowi jako Temu, który jest naszym Mistrzem. Zatem: Nauczycielu, co mam czynić?” – mówił w homilii.

Źródło: BP KEP