Bp Jan Glapiak przyjął sakrę biskupią

2021-12-20 14:47
Bp Glapiak
Autor: BP KEP

Niech Maryja, Matka Pocieszenia, która od dziecka patronowała Twojej drodze, a teraz znalazła się w Twoim biskupim zawołaniu, będzie dla Ciebie mistrzynią w słuchaniu i w gotowości wypełniania słowa Bożego – napisał przewodniczący Episkopatu, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w homilii na uroczystość święceń biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Jana Glapiaka. Słowa hierarchy odczytał podczas niedzielnej Mszy św. w archikatedrze poznańskiej bp Zdzisław Fortuniak.

Składam Tobie, drogi Biskupie Nominacie wyrazy wdzięczności za zgodę na podjęcie się tej życiodajnej dla archidiecezji posługi. Niech Pan Bóg – wraz z urzędem – udzieli Tobie wystarczających łask do jego udźwignięciaˮ – napisał abp Stanisław Gądecki w homilii przygotowanej na dzień święceń biskupich. Zachęcał też do pielęgnowania przez nowego biskupa osobistej i wspólnotowej duchowości maryjnej oraz do bycia – jak dotąd – gorliwym czcicielem Maryi.

W homilii abp Gądecki odniósł się do Chrystusa jako Dobrego Pasterza, do biskupiej służby słowu i liturgii oraz cech biskupa i jego pasterzowania. Podkreślił, że „pierwowzorem dla każdego biskupa winien być zawsze Chrystus”. Wskazał też, że posługiwanie biskupa w jego Kościele partykularnym jawi się jako służba braciom. Z kolei biskup pomocniczy „jest głównym współpracownikiem biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją. Z tego też powodu biskup diecezjalny winien uważać biskupa pomocniczego za swego brata. Z kolei biskup pomocniczy będzie zawsze działał w pełnej harmonii z biskupem diecezjalnym, szanując jego władzę”.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że każdy biskup – razem ze święceniami – otrzymuje misję głoszenia słowa Bożego i wyjaśnił, co znaczy je głosić. „Biskup będzie zwracał uwagę na to, że właściwa interpretacja Pisma świętego jest możliwa tylko w wierze Kościoła. Bez wiary nie ma klucza umożliwiającego dostęp do świętego tekstu” – napisał.

Abp Gądecki zwrócił też uwagę na to, że kolejnym zadaniem biskupa jest uświęcanie ludu Bożego. „Tę posługę uświęcania spełnia on zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów, oddawanie chwały Bogu w Liturgii Godzin, przewodniczenie innym świętym obrzędom, a także poprzez promowanie życia liturgicznego i autentycznej ludowej pobożności” – napisał w homilii. Podkreślił, że szczególne miejsce w życiu duchowym biskupa powinna zajmować Najświętsza Panna Maryja. Jak napisał Metropolita Poznański, „służba biskupa domaga się od niego obecności pewnych cech: takich jak wzorowego życia, zdolności nawiązywania autentycznych i konstruktywnych relacji z ludźmi, postawy zachęcającej do współpracy i rozwijającej ją, dobroci serca i cierpliwości, zrozumienia i współczucia w odniesieniu do cierpień ducha i ciała, a także wyrozumiałości i przebaczenia. Chodzi bowiem o wyrażenie w jak najlepszy sposób wzoru, jakim jest Chrystus Dobry Pasterz”.

Głównym konsekratorem bp Jana Glapiaka był bp Zdzisław Fortuniak, delegowany przez abp. Stanisława Gądeckiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Biskup senior archidiecezji poznańskiej odczytał też homilię przygotowaną przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

 Źródło: BP KEP