Bp Lechowicz uhonorował SOP

2024-06-19 15:22
SOP uhonorowany
Autor: Ordynariat Polowy WP

Mszą św. w katedrze polowej zainaugurowali obchody święta Służby Ochrony Państwa (SOP) funkcjonariusze i pracownicy formacji. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz, który uhonorował SOP Komandorią Krzyża Biskupa Polowego „Deo et Patriae”. SOP obchodzi w tym roku setną rocznicę powstania brygady ochronnej, pierwszej formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo prezydenta.

Na początku Mszy św. do katedry wprowadzono sztandar SOP. Liturgię słowa przygotowali funkcjonariusze formacji.

W homilii bp Wiesław Lechowicz wskazał na postać proroka Eliasza. – Był wojownikiem, człowiekiem silnym, odważnym, wolnym, rozpalonym miłością do Boga i gorliwością w walce z bałwochwalstwem. Można powiedzieć, że w jakimś sensie mógłby należeć do formacji, którą nazywamy Służbą Ochrony Państwa. Bo on stał na straży bezpieczeństwa Izraela. Wiedział, że jeżeli Izrael będzie służył obcym bożkom, nie będzie cieszył się pomyślnością. Jeżeli natomiast będzie dotrzymywał wierności przymierzu Izraela z Bogiem, wtedy będzie cieszył się wolnością i dobrobytem – powiedział bp Lechowicz.

Jak podkreślił biskup polowy, „Pan Bóg przychodzi pod postacią sakramentalnych znaków chleba i wina, zwykłego, prostego znaku, który ukrywa w sobie coś wyjątkowego, nadzwyczajnego i boskiego”. – Potrzebna jest wiara i zaufanie do Boga, by go zauważyć i doświadczyć jego pomocy. Nic więc dziwnego, że pan Jezus wzywa nas do postawy pełnej dyskrecji i pokory – przekonywał. Dziękując za odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa ochranianych osób bp Lechowicz zauważył, że również służba w SOP opiera się na dyskrecji i pokorze. – Można powiedzieć, że wykonując swoje zadania w takim właśnie stylu ewangelicznym, możecie upodabniać się do Pana Boga, który do nas przychodzi w sposób niepozorny, pokorny, dyskretny, ale zawsze skuteczny i zawsze z mocą. Jestem przekonany, że skoro tak wypełniacie swoją służbę, to nie tylko ona, ale i wy spotkacie się z obfitym dalszym błogosławieństwem, o co modlimy się wszyscy wspólnie dzisiaj w waszych intencjach – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali ks. ppłk Marcin Janocha, szef sekretariatu biskupa polowego,  ks. kpt. Piotr Zamaria, kapelan formacji, ks. por. Karol Bernatek i ks. por. Jacek Białek, wikariusze katedry polowej. We Mszy św. uczestniczyło liczne grono funkcjonariuszy i pracowników SOP z komendantem formacji gen. bryg. SOP Radosławem Jaworskim. Obecny był także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. We Mszy św. wzięli udział funkcjonariusze, którzy otrzymali promocję na pierwszy stopień oficerski. Modlitwę w intencji służących w SOP odmówili przedstawiciele duszpasterstw prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Przed błogosławieństwem odczytana została decyzja biskupa polowego o uhonorowaniu SOP Komandorią Krzyża Biskupa Polowego „Deo et Patriae”. Odznaczenie nadawane jest osobom i instytucjom wyróżniającym się nienaganną postawa moralną i świadectwem wiary, zasłużonym dla duszpasterstwa wojskowego, a także tym, którzy odznaczają się postawą godną naśladowania.

Gen. bryg. SOP Radosław Jaworski, płk SOP Krzysztof Król, płk SOP Maciej Lewiński i ppłk SOP Tomasz Jackowicz zostali uhonorowani medalami Milito pro Christo. Ppor. SOP Aleksandra Wesołowska, ppor. SOP Tomasz Dec, st. chor. SOP Artur Dynia i chor. SOP Michał Stańczyk otrzymali medale Gloria Caritas, przyznawane za pomoc potrzebującym – m.in. za organizowanie transportów z pomocą na Ukrainę.

W południe na dziedzińcu Zamku Królewskiego z udziałem prezydenta odbyły się centralne uroczystości święta SOP. Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Służy Ochrony Państwa, a minister spraw wewnętrznych i administracji awanse na wyższe stopnie służbowe.

Odbyła się też promocja funkcjonariuszy SOP na pierwszy stopień oficerski oraz ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Po zakończeniu uroczystości odbył się przejazd kolumny zabytkowych samochodów wykorzystywanych w działaniach ochronnych na przestrzeni minionych stu lat.

Źródło: ekai