Bp Marek Marczak przejął urząd Sekretarza Generalnego KEP

2024-06-25 8:21
 EpiskopatNews Przejęcie urzędu Sekretarza Generalnego KEP przez bp. Marka Marczaka z rąk bp. Artura G. Mizińskiego
Autor: BP KEP EpiskopatNews Przejęcie urzędu Sekretarza Generalnego KEP przez bp. Marka Marczaka z rąk bp. Artura G. Mizińskiego

24 czerwca Bp Marek Marczak przejął urząd Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski z rąk bp. Artura G. Mizińskiego, który pełnił tę funkcję w latach 2014-2024. Podpisanie stosownych dokumentów odbyło się w Sekretariacie KEP, którym od tej pory będzie kierował bp Marczak.

Bp Marczak podziękował bp. Mizińskiemu, który przez 10 lat pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, „za jego pracę, poświęcenie oraz oddanie dla Kościoła w Polsce”.

„Mam nadzieję, że będę tym, który zastąpi go w tej roli owocnie, to znaczy będę mógł kontynuować dzieła, które on podejmował i będę mógł też wnieść nowy wkład wraz z moją osobowością” – powiedział nowy Sekretarz Generalny Episkopatu po przejęciu urzędu.

Bp Marek Marczak został wybrany na Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski 10 czerwca br. podczas 398. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Warszawie.

Sekretarz Generalny jest wybierany spośród członków Konferencji przez Zebranie Plenarne na okres pięciu lat. Funkcję tę można pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje. Sekretarz Generalny kieruje Sekretariatem, który jest organem Konferencji Episkopatu Polski wspierającym Konferencję i jej Przewodniczącego w wykonywaniu statutowych zadań. Sekretarz Generalny może być delegowany przez Przewodniczącego Konferencji do kontaktów z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem, z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej.

Nowy sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski jest biskupem pomocniczym archidiecezji łódzkiej. Urodził się w urodził się w 1969 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Świecenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1994 roku. W 1996 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył w 2004 roku, uzyskując tytuł doktora teologii. W 2015 r. został mianowany biskupem. Wcześniej był m.in. rektorem łódzkiego seminarium duchownego. Od 30 stycznia do 4 listopada 2017 roku sprawował urząd Administratora Archidiecezji Łódzkiej

Źródło: BP KEP