Bp Piotrowski: chrześcijańska rodzina odzwierciedla w swoim życiu historię Jezusa, Maryi i Józefa

2021-12-22 20:18
Bp Jan Piotrowski
Autor: wikimedia commons

Bp Jan Piotrowski w Słowie pasterskim na święto Świętej Rodziny, które ma być odczytane w kościołach 26 grudnia, powtarza słowa Jana Pawła II, że Święta Rodzina jest „pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich”.

Bp Piotrowski proponuje, aby „przedstawić Bogu krzyże naszych rodzin”. Mogą to być np. „trudności związane z życiem małżeńskim, problemy wychowawcze czy niepokój o poczęte dziecko. Mogą to być krzyże - tłumaczy biskup kielecki - jakie wyrastają na glebie współczesnej mentalności skażonej pychą i egoizmem, utratą nadziei czy zagrożeniami obecnymi w życiu społecznym jak pandemia, rosnące ceny czy niepokój przy naszej wschodniej granicy”.

Hierarcha podkreśla znaczenie Eucharystii, jako miejsca spotkania z Bogiem. „Gdy Bóg mówi do nas, gdy karmi nas Ciałem swojego Syna jesteśmy wyzwalani z duchowych zagrożeń. Otrzymujemy moc Ducha Świętego. To On upodabnia nas do Chrystusa oraz uzdalnia do wiernego przejścia przez dni rodzinnego krzyża” – czytamy w Słowie pasterskim. Bp Piotrowski prosi diecezjan o świadectwo życia przypominając, że „Msza św. nigdy nie kończy się w chwili błogosławieństwa”, że należy świadczyć o Eucharystii. Zachęca do przekazu wiary między pokoleniami, aby rodzice wykazywali „troskę o rozwój wiary swych dzieci”, gdyż „bez ich dobrego przykładu i trudu wychowania wiara ich dzieci nie przetrwa". Zdaniem hierarchy, "współczesny styl życia i kultura, które nas otaczają są zasadniczo obce Bogu i chrześcijaństwu, wręcz wrogie”. Zachęca więc do aktywnego udziału w życiu Kościoła i zauważa nowe perspektywy, które wynikają z decyzji Ojca Świętego Franciszka.

Bp Piotrowski przypomina, że świeccy mężczyźni i kobiety mogą otrzymać mandat do wykonywania posługi lektora, który służy przy stole słowa Bożego oraz posługi akolity przy stole eucharystycznego chleba. Papież Franciszek ustanowił także posługę świeckiego katechisty, który w parafii powołany jest do „duszpasterskiej posługi przekazywania wiary” - przypomina biskup. Żyjmy więc prawdą, że Kościół to nasz wspólny dom, weźmy za niego odpowiedzialność. Gdy angażujemy się w życie Kościoła, wiara naszych rodzin wzrasta i staje się dojrzała. W takich rodzinach w sposób naturalny rodzą się powołania do życia kapłańskiego i zakonnego” – zachęca biskup kielecki.

Źródło:ekai