Czas dla stworzenia – zaczęło się ekumeniczne święto na rzecz ochrony środowiska

2021-09-02 11:43
Czas dla stworzenia
Autor: Caritas Laudato Si

Międzynarodowe wydarzenie łączy setki tysięcy chrześcijan w modlitwie i działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zaczęło się 1 września w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, a zakończy 4 października w dzień św. Franciszka.

„Czas dla stworzenia” (ang. Season of Creation) to międzynarodowe święto ekumeniczne, którego celem jest szerzenie odpowiedzialności ekologicznej. Odbywa się w tym roku pod hasłem „Dom dla wszystkich”. W ramach wydarzenia zaplanowano szereg akcji i działań zachęcających do podejmowania własnych inicjatywnych związanych z ochroną środowiska.

Konferencja Episkopatu Polski powierzyła animację tegorocznego wydarzenia Caritas Laudato Si’. Jak czytamy w komunikacie: „Zespół od 3 lat rozwija działania w zakresie ekologii integralnej i chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, popartym wiedzą specjalistów związanych z ochroną przyrody. W projekt włączonych jest 12 animatorów z całego kraju, którzy gromadzą wokół siebie ludzi, podejmujących realne działania na rzecz szerzenia ekologicznych rozwiązań w codzienności”.

Wiernych do udziału w wydarzeniu zachęcał Papież Franciszek. Jak mówił Ojciec Święty, dzięki temu będziemy mogli „pogłębić swoją wiarę w Boga Stwórcę i zjednoczyć się w sposób szczególny na modlitwie i w działaniach na rzecz ochrony wspólnego domu”.

Co będzie robiła Caritas w ramach Czasu dla Stworzenia? Organizacja chce m.in. rozesłać 10 tys. eko-paczek do parafii w całej Polsce. W środku znajdują się: Encyklika Papieża Franciszka LaudatoSi’, specjalne wydanie eko kwartalnika Caritas z publikacjami specjalistów i pasjonatów organizujących zielone inicjatywy, pocztówki z projektów, które mogą stać się inspiracją dla całej parafii. Eko Kwartalinik dostępny jest również na stronie laudatosi.caritas.pl. Znajdziemy w nim także materiały do rozważań i inspiracji dla wspólnot na wrzesień, październik i listopad.

Źródło: KEP