Do końca marca pierwszy raport w sprawie Funduszu Kościelnego

2024-02-09 23:43
kościół
Autor: pixabay.com/Skitterphoto

Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego miał dziś w Warszawie swoje pierwsze spotkanie. Wypracuje zmiany zasad finansowania Kościołów i związków wyznaniowych, zwłaszcza składek i świadczeń z ubezpieczeń: społecznego i zdrowotnego duchownych. Po spotkaniu szef Zespołu, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że uda się wypracować rozwiązanie dobre dla wszystkich, zgodnie z zapisami w Konstytucji RP.

Wicepremier poinformował, że do 31 marca będzie przygotowany pierwszy raport dotyczący prac zespołu. W pracach tego gremium biorą udział przedstawiciele wszystkich formacji politycznych z koalicji. 

“Dialog, rozmowa, porozumienie, współpraca - to powtarza nasza koalicja” - powiedział wicepremier. Wyraził nadzieję, że prace Zespołu przyczynią się do wypracowania dobrego rozwiązania. Będzie ono omawiane najpierw pośród członków Zespołu, potem na forum rządu a następnie w dialogu z Kościołami i związkami wyznaniowymi.  Podkreślił, że chodzi tu nie tylko o Kościół katolicki, lecz o wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe. “To nasz obowiązek i wypełnienie Konstytucji” - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zapewnił też, że wsłuchuje się w głosy wszystkich. Zwłaszcza mniejsze Kościoły od dawna sygnalizowały obawy o to, że nowy system finansowania może naruszyć “zabezpieczenia społeczne” duchownych ich Kościołów.

Wicepremier zaznaczył, że bardzo ważne są dla niego głosy płynące od ewangelików czy prawosławnych, a mówiące o możliwych trudnościach małych wspólnot w przypadku, gdyby finansowanie tych Kościołów oparte było o odpis podatkowy. 

Przypomnijmy,  że zarządzenie o powołaniu Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego ogłoszono w Monitorze Polskim 11 stycznia. Powołanie tego gremium zapowiedział Donald Tusk pod koniec grudnia ub. roku. Stwierdził wtedy, że kwestia Funduszu dotyczy "przyjaznego, ale definitywnego rozdziału Kościoła od państwa" oraz "klarownej, akceptowalnej przez ludzi, uczciwej regulacji dotyczącej finansów, a przede wszystkim pieniędzy publicznych, z których korzystały i korzystają Kościoły w Polsce".

Jak wyjaśnił Kosiniak-Kamysz, "warto popracować nad rozwiązaniami, które będą wypełniać normy konstytucyjne wolności wyznania, wszystkich tych rzeczy związanych z relacjami państwa z różnymi związkami wyznaniowymi".

Do zadań zespołu ma należeć "przeprowadzanie analiz oraz wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania, w szczególności: składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych" oraz "odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej". Te właśnie punkty stanowiły przedmiot funkcjonowania Funduszu Kościelnego, powołanego na mocy ustawy z 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki.

Kolejnym punktem prac Zespołu - zgodnie z tekstem zarządzenia - ma być przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych, wynikających z wypracowanej koncepcji. 

Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ma obowiązek dwukrotnie w ciągu roku przedstawić Radzie Ministrów sprawozdanie z prac tego gremium: do 30 czerwca oraz do 31 grudnia. 

Źródło:ekai