Duchowni, którzy odeszli w 2021 roku

2021-10-30 7:27
Zmarł Jerzy Szperkowicz, reporter, publicysta i pisarz
Autor: pexels Zmarł Jerzy Szperkowicz, reporter, publicysta i pisarz

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas modlitwy za tych, których już z nami nie ma. W tym okresie zadumy, nie zapomnijmy o ludziach Kościoła, którzy odeszli w 2021 roku.

4 stycznia zmarł Antoni Stankiewicz – duchowny rzymskokatolicki, teolog i prawnik, prof. dr hab., dziekan Roty Rzymskiej w latach 2004–2012

6 stycznia zmarł Jerzy Mackiewicz – duchowny prawosławny i kierownik chórów, kawaler Orderu św. Marii Magdaleny

10 stycznia zmarł Adam Dyczkowski – duchowny rzymskokatolicki i filozof, biskup pomocniczy wrocławski i legnicki, biskup zielonogórsko-gorzowski w latach 1993–2007

18 stycznia zmarł Artur Godnarski – duchowny rzymskokatolicki, organizator i koordynator Przystanku Jezus, sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

20 stycznia zmarł Jerzy Misiurek – duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych

29 stycznia zmarł Andrzej Koprowski – duchowny katolicki, jezuita, dziennikarz, który w latach 2004-2015 pracował w Radiu Watykańskim, początkowo jako zastępca, a od listopada 2005 jako dyrektor programowy rozgłośni

1 lutego zmarł Marcin Babraj – duchowny rzymskokatolicki, dominikanin, dziennikarz, pierwszy redaktor naczelny miesięcznika W Drodze

2 lutego zmarł Edward Poniewierski – duchowny rzymskokatolicki, kanclerz kurii diecezji radomskiej, publicysta i regionalista

20 lutego zmarł Andrzej Kowalczyk – duchowny rzymskokatolicki, ksiądz prałat, egzorcysta, publicysta

2 marca zmarł Tadeusz Nowicki – duchowny rzymskokatolicki, ksiądz infułat, Honorowy Obywatel Grudziądza

15 marca zmarł Gerard Kusz – duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, biskup pomocniczy opolski w latach 1985–1992, biskup pomocniczy gliwicki w latach 1992–2014, od 2014 biskup pomocniczy senior diecezji gliwickiej

6 kwietnia zmarł Jan Purwiński – polski duchowny katolicki działający na Ukrainie, biskup kijowsko-żytomierski

6 kwietnia zmarł również Wojciech Hanc – duchowny rzymskokatolicki, teolog, doktor habilitowany nauk teologicznych, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz profesor nadzwyczajny uczelni państwowych, w tym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

11 kwietnia zmarł Mirosław Nowak – duchowny rzymskokatolicki i historyk sztuki, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

16 kwietnia zmarł Władysław Basista – duchowny rzymskokatolicki, pedagog, filolog, logopeda

21 kwietnia zmarł Wojciech Ziemba – duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup senior archidiecezji warmińskiej, doktor teologii biblijnej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie w latach 1982–1986

27 kwietnia zmarł Jan Gałecki – duchowny katolicki, biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński w latach 1974–2007

30 kwietnia zmarł Józef Kiedos – duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany historii Kościoła, profesor, były prefekt i wicerektor seminarium w Katowicach

11 maja zmarł Jan Byrski – duchowny rzymskokatolicki warszawski, a następnie warszawsko-praski, infułat

19 maja zmarł Stanisław Orzechowski – duchowny rzymskokatolicki, prałat, licencjusz teologii, duszpasterz świata pracy diecezji wrocławskie

25 maja zmarł Marian Sojka – duchowny rzymskokatolicki, redemptorysta, archiwista i muzealnik, wykładowca akademicki

6 czerwca zmarł Edwin Rzeszuto – duchowny rzymskokatolicki, wieloletni duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej we Francji

14 czerwca zmarł Eugeniusz Cebulski – duchowny prawosławny, ksiądz mitrat, działacz ekumeniczny i organizator życia religijnego

24 czerwca zmarł Zdzisław Chlewiński – duchowny rzymskokatolicki, profesor dr hab. nauk humanistycznych, pedagog i psycholog

29 czerwca zmarł Mirosław Drabiuk – polski duchowny prawosławny, ksiądz mitrat, działacz ekumeniczny i organizator życia religijnego

6 lipca zmarł Jan Kot – duchowny rzymskokatolicki, naczelny kapelan policji, kawaler orderów

13 lipca zmarł Józef Swastek – duchowny rzymskokatolicki, historyk, prorektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu

16 lipca zmarł Jerzy Kownacki – duchowny rzymskokatolicki, ksiądz, dziennikarz i wykładowca akademicki, doktor teologii

11 sierpnia zmarł Mikołaj Kiełbaszewski – duchowny prawosławny, ksiądz mitrat, kawaler Orderu św. Marii Magdaleny

13 sierpnia zmarł Henryk Hoser – duchowny rzymskokatolicki, pallotyn, lekarz, misjonarz, wizytator apostolski w Rwandzie w latach 1994–1996, arcybiskup ad personam od 2005

20 sierpnia zmarł Marek Pyc – duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych

2 września zmarł Zdzisław Sochacki – duchowny rzymskokatolicki, kawaler orderów, od 1989 pełnił funkcję wychowawcy, prokuratora i prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Od 2007 był proboszczem parafii archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie

9 września zmarł Marian Duś – duchowny katolicki, doktor filozofii w zakresie nauk społecznych, biskup pomocniczy warszawski w latach 1986–2013

23 września zmarł Edward Janiak – duchowny katolicki, biskup pomocniczy wrocławski w latach 1996–2012, biskup kaliski w latach 2012–2020

18 października zmarł Edward Górecki – duchowny rzymskokatolicki, specjalista w zakresie prawa kanonicznego, prof. dr hab.

21 października zmarł Grzegorz Pawłowski – duchowny rzymskokatolicki pochodzenia żydowskiego, ksiądz infułat, Honorowy Obywatel Puław i Lublina

25 października zmarł Jan Kulpa – polski duchowny rzymskokatolicki, prałat, Kapelan Honorowy Ojca Świętego

Źródło: Wikipedia