Dziś Dzień Zaduszny - 2 listopada

2021-11-02 7:00

Dziś Dzień Zaduszny. To szczególny czas, w którym wspominamy wszystkich wierzących zmarłych. To dzień naszej modlitwy do Boga za ich dusze.

Pierwsze dni listopada poświęcone są modlitwie za zmarłych. To szczególny czas, w którym zmarłym ofiarować możemy odpust zupełny - całkowite darowanie win, które pomóc może im dostać się do nieba. 2 listopada to Dzień Zaduszny, podczas którego w Kościele Katolickim obchodzi się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. To czas na modlitwę za nich - zwłaszcza tych, którzy w swojej wędrówce w życiu wiecznym nie dotarli jeszcze do nieba, a znajdują się w czyśćcu.

By uzyskać odpust zupełny dla zmarłych, należy udać się na cmentarz w stanie łaski uświęcającej i odmówić modlitwy "Ojcze nasz" lub "Wierzę w Boga" w intencjach, które wyznaczone zostały przez Ojca Świętego.

Do tej pory, odpust zupełny dla zmarłych uzyskać można było w dniach 1-8 listopada. W tym roku jednak, ze względu na pandemię koronawirusa i trudności, jakie wierni mogą mieć z dotarciem do mogił swoich zmarłych, Penitencjarnia Apostolska zadekretowała przedłużenie czasu uzyskania odpustów na cały miesiąc.

Źródło: ekai.pl