Dziś Wigilia Bożego Narodzenia

2023-12-24 9:51
Wigilia w Polsce
Autor: Pixabay Jak obchodzimy 24 grudnia?

W tradycji chrześcijańskiej to dzień poprzedzający Boże Narodzenie i jednocześnie kończący okres adwentu. W Polsce rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”. To symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która zwiastuje narodziny Jezusa. Według Biblii- na wschodniej stronie nieba ujrzeli ją Trzej Królowie. Wieczorna Wigilia, która rozpoczyna Boże Narodzenie nie jest jedynym powodem do świętowania 24 grudnia. Tego dnia wspominamy Adama i Ewę - prarodziców wszystkich ludzi. Adam jest pierwszym człowiekiem stworzonym przez Boga, Ewa jego towarzyszką życia. Oboje pochodzą od Boga, są zatem równi godnością, przewyższającą inne istoty żywe.

Wigilijną Wieczerzę, jak każe obyczaj, postną, rozpoczynamy modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii Mateusza, Łukasza lub Jana w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem wzajemnie przełamujemy się opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia. Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa.

Gdy w drugiej połowie IV w. Synod w Laodycei zabronił biesiadowania w świątyniach, zwyczaj ten przeniósł się do domów wiernych. W Polsce Wigilię zaczęto obchodzić wkrótce po przyjęciu chrześcijaństwa, chociaż na dobre przyjęła się dopiero w XVIII w. Wigilia (łac. czuwanie) – pierwotnie oznaczała straż nocną i oczekiwanie. To echo starochrześcijańskiego zwyczaju wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape- symbolu braterstwa i miłości między ludźmi. Dawniej w każdą wigilię obowiązywał post. Od 2003 roku- zgodnie z formułą przykazań kościelnych, zatwierdzonych przez Watykańską Kongregację Nauki Wiary - formalnie tego dnia nie obowiązuje. Ale polscy biskupi polscy apelują by dochować wierności tej wieloletniej tradycji.

Jak wspomnieliśmy- wieczerzę rozpoczyna się od odczytania opisu narodzenia Pańskiego. W polskiej tradycji zwykle robi to ojciec rodziny lub najstarszy wiekiem. Potem dzielenie się opłatkiem i  życzenia. Często pod choinką ustawia się żłóbek, dla upamiętnienia narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Pod drzewkiem dla najbliższych czekają prezenty.

W Polsce Wigilia jest świętem rodzinnym. Podobnie obchodzą ją na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach i na Słowacji. Po wieczerzy katolicy udają się na pasterkę. To pamiątka z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pierwsze Msze św. o północy 24 grudnia sprawowano w Betlejem. W Rzymie zwyczaj ten znany był już za czasów papieża Grzegorza I Wielkiego. Pasterkę odprawiano przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej. Charakter tej liturgii tłumaczą pierwsze słowa invitatorium, wprowadzenia do Mszy: „Chrystus narodził się nam. Oddajmy mu pokłon".

Źródło:ekai