Dziś XXIII Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

2022-12-04 11:30
Dzień pomocy Kościołowi na Wschodzie
Autor: BP KEP

W II Niedzielę Adwentu, w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W tym roku pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Celem Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie jest duchowe i materialne wsparcie w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Teraz, za wschodnią granicą służy 198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr i 40 braci zakonnych z Polski oraz świeccy wolontariusze.

W tym roku ten dzień szczególnie poświęcony jest Ukrainie. Specjalny list z tej okazji skierowali do duchowieństwa i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce- jej biskupi. „Kiedy wojna pozostawia po sobie śmierć, cierpienie i zgliszcza, wspólnota Kościoła w Ukrainie nie jest sama, bo jest z nią Kościół w Polsce” – napisali. Zwrócili się też z apelem o dalszą pomoc, szczególnie w związku z nadchodzącą zimą.

„Tegoroczny adwent jest szczególny, bo naznaczony trwającą już dziewiąty miesiąc zbrojną inwazją Rosji na Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą wciąż rozgrywa się dramat. Mieszkańcy tracą swoje domy, bliskich i siły do zmagania się z wojenną rzeczywistością. Coraz więcej ukraińskich rodzin pozostaje bez dachu nad głową” – zwraca uwagę ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Podkreśla, że w obecnej sytuacji i w perspektywie rozpoczynającej się zimy, ludzie mogą liczyć tylko na pomoc z zewnątrz.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, we współpracy z różnymi instytucjami, wspólnotami i dzięki ofiarodawcom indywidualnym, organizuje od początku wojny w Ukrainie transporty z pomocą humanitarną. Pomaga też tym, którzy zdecydowali się schronić w Polsce. Wsparcie, poprzez parafie, zgromadzenia zakonne czy instytucje takie jak Caritas Spes Ukraina, kierowane jest przede wszystkim do ludzi mieszkających na obszarach szczególnie dotkniętych skutkami wojny.

Do tej pory, na pomoc Ukrainie Zespół przekazał 1 504 000 zł. Z tych środków kupiono m.in. żywość, artykuły medyczne, środki czystości, a także generatory prądotwórcze. W ostatnim czasie finansowany jest też zakup piecyków do ogrzewania i płyt do zabezpieczenia okien. Zespół zorganizował 26 transportów do Ukrainy. Wspiera  finansowo domy seniora, domy dziecka i wiele wspólnot parafialnych, które przyjęły uchodźców wewnętrznych. Pomaga w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci. Na doraźną pomoc dla uchodźców, którzy przybyli do Polski Zespół przeznaczył 156 000 złotych.

Działalność Zespołu to nie tylko Ukraina. W 2022 r. zrealizowano w sumie 214 próśb z różnych krajów, na łączną kwotę 2 121 000 złotych. Zespół wspiera funkcjonowanie świetlic, przedszkoli, domów dziecka, domów seniora i samotnej matki, przytulisk dla bezdomnych oraz stołówek i kuchni prowadzonych przez siostry i braci zakonnych służących dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych. Pamięta też o tych, którzy przyjechali do Polski, w tym o studentach z Białorusi, Ukrainy i Gruzji, poprzez wypłacanie stypendiów. Świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie, kupując dla konkretnych parafii- paramenty liturgiczne, nagłośnienie do kaplic i świątyń, księgi liturgiczne, a także modlitewniki i śpiewniki oraz wszelkiego rodzaju pomoc katechetyczną. Ciągle jeszcze ważną część wydatków stanowią też dotacje na odbudowę oraz renowację kościołów, kaplic świetlic i sal.

Zespół finansuje wysyłkę prasy katolickiej, wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie. Z inicjatywy Zespołu powstał też Wolontariat Syberyjski, skupiający osoby świeckie, które w czasie swojego urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom zakonnym na Wschodzie. W 2022 roku na posługę wolontaryjną na Ukrainę, do Kazachstanu i do Włoch, wyjechało 12 osób.

Źródło: BP KEP

<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1389627064&color=ff5500"></iframe><div style="font-size: 10px; color: #cccccc;line-break: anywhere;word-break: normal;overflow: hidden;white-space: nowrap;text-overflow: ellipsis; font-family: Interstate,Lucida Grande,Lucida Sans Unicode,Lucida Sans,Garuda,Verdana,Tahoma,sans-serif;font-weight: 100;"><a href="https://soundcloud.com/user-297863066" title="Episkopat News" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Episkopat News</a> · <a href="https://soundcloud.com/user-297863066/ks-kryza-zpknw-konferencja-24112022" title="ks. L. Kryża TChr, Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">ks. L. Kryża TChr, Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie</a></div>