Ewa Kusz członkinią Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

2022-09-30 14:34
Watykan
Autor: Wikimedia Powierzchnia tego miasta-państwa to zaledwie 0,44 km2, co czyni go najmniejszym państwem na świecie. Położone jest w centrum Rzymu, a ludność stanowią głównie osoby duchowne i Gwardia Szwajcarska.

Wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie została powołana przez papieża jako członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich na pięcioletnią kadencję.

Za tą nominacją przemawia wielki profesjonalizm, wiedza i praktyka – tak abp Wojciech Polak, prymas Polski i delegat Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży skomentował wiadomość o nominacji dla Ewy Kusz.  Abp Polak odczytuje w tym „uznanie dla wszystkich wysiłków pani Ewy Kusz na gruncie polskim, ale także w różnych gremiach międzynarodowych, które zmierzają do zapobiegania wykorzystywaniu małoletnich i tworzenia całościowego systemu prewencji”.

Zdaniem abp Polaka, dostrzeżono jej wysiłki na rzecz systemowej pracy: utworzenie i prowadzenie razem z o. Adamem Żakiem SJ Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie, studiów podyplomowych na Akademii Ignatianum, ale także animowanie wielu działań, które – jak się wyraził – zwłaszcza w ostatnim okresie po międzynarodowej konferencji, „dzięki jej osobistemu wysiłkowi i staraniom, mają szansę przynosić owoce także dla wielu krajów Europy”. Chodzi o współpracę międzynarodową Sieci ds. Ochrony Małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej. To bardzo istotne i ważne – podkreśla Prymas Polak, że jako przedstawicielka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które zmagają się z przestępstwem wykorzystania małoletnich przez niektórych duchownych, będzie mogła dzielić się też doświadczeniem przebytej drogi, jakim Kościół w Polsce może dzielić się z innymi.

Pochodząca ze Śląska psycholog i terapeutka zajmuje się tematyką i pomocą osobom wykorzystanym seksualnie, także w strukturach kościelnych od 2009 roku. Prowadzi gabinet terapeutyczny w Katowicach, jest biegłą sądową w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich powstała w 2014 r. jako organ doradczy papieża. Od reformy Kurii Rzymskiej weszła w skład Dykasterii ds. Nauki Wiary. Jej przewodniczącym jest kard. Seán O’Malley, arcybiskup Bostonu. W oparciu o nową konstytucję apostolską „Praedicate Evangelium” oraz o papieskie przemówienie do członków Komisji z kwietnia, Komisja otrzymała nową misję proponowania dobrych i skutecznych praktyk ochrony małoletnich oraz pomagania osobom zranionym przestępstwem w procesie zdrowienia. Ma też towarzyszyć Kościołom lokalnym we wprowadzaniu w życie motu proprio „Vos estis lux mundi”, w szczególności art. 2 dotyczącego posługi towarzyszenia osobom skrzywdzonym.

Chciałbym, abyście zaproponowali Kościołowi najlepsze metody ochrony małoletnich i osób bezbronnych oraz pomocy osobom skrzywdzonym w uzdrowieniu, pamiętając o tym, że sprawiedliwość i prewencja wzajemnie się uzupełniają. Wasza posługa zapewnia proaktywne i wybiegające w przyszłość spojrzenie na najlepsze praktyki i procedury, które można wdrożyć w całym Kościele. W tym właśnie kierunku przez wielu uczestników [tej pracy] zostało zasiane ważne ziarno. Konstytucja wyznacza nowy początek – podkreślił papież Franciszek w swoim kwietniowym przemówieniu do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.

Przez dwie poprzednie kadencje, w latach 2014-2022, członkiem Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich była prof. Hanna Suchocka, ekspertka w dziedzinie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i była premier Polski.

Źródło:ekai