Fotograf papieża z Nagrodą Feniksa

2024-04-11 19:23
Feniks
Autor: https://www.facebook.com/targikatolickie

Adam Bujak, fotograf papieża Jana Pawła II to laureat głównej nagrody FENIKSA Złotego przyznanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Laureatów ogłoszono podczas otwarcia XXIX Targów Wydawców Katolickich na Zamku Królewskim w Warszawie. Gala wręczenia nagród odbędzie się w sobotę 13 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Nagrodę Główną FENIKS Złoty otrzymał Adam Bujak, fotograf papieża Jana Pawła II, w uznaniu dorobku życiowego i zawodowego wybitnego artysty oraz niezłomnego patrioty i kreatywnego twórcy, autora 150 książek wydanych w Polsce i zagranicą, a także wiernego towarzysza pontyfikatu wielkiego Papieża Polaka, św. Jana Pawła II.

Dwie nagrody Feniksa Specjalnego – Księga Życia przyznano pośmiertnie – Leszkowi Długoszowi oraz Ernestowi Bryllowi.

Feniks Specjalny – Promotor Polskości przyznany został prof. Andrzejowi Nowakowi i Polskiej Fundacji Humanistycznej im. Wincentego Kadłubka za publikacje “The History of Poland” oraz „Die Geschichte Polens”. Feniks Specjalny – Kreator Dobrego Słowa trafił do Instytutu Niedziela jako wyraz uznania dla wydawcy periodyku  „Niedziela. Magazyn. Kościół - Dziedzictwo – Ojczyzna”. Feniksa Specjalnego – Muzycznego otrzymał Jacek Łepecki, Prezes Zarządu Fundacji i dyrektor Generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata”  im. Bogumiła Łepeckiego. Feniksa Specjalnego – Religia i kultura otrzymał ks. prof. Witold Kawecki.

 Feniksa w kategorii „Nauki kościelne” przyznano Wydawnictwu Esprit za publikacje „Co to jest chrześcijaństwo” Benedykta XVI oraz „Cud nieśmiertelności” kard. Gerharda Müllera.

Nagrodę Feniks w kategorii „Duchowość / Świadectwo” przyznano za publikacje: „O więcej niż życie – Wanda Półtawska. Biografia w zarysie”, Edycja Świętego Pawła oraz „Wielka księga życia duchowego”, ks. prof. Marek Chmielewski, Aromat Słowa.

W kategorii „Historia” nagroda przyznana została za publikacje:  „Bóg nie jest bogiem wojny. Wspomnienia alumnów żołnierzy (T. 1-3)”, oprac. ks. Kazimierz Fąfara, ks. płk Zbigniew Kępa, dr hab. Jerzy Prochwicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW / Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW oraz „Kultura versus kultura masowa”, prof. Krzysztof Wielecki, Narodowe Centrum Kultury.

Feniks Literacki przyznany został Wydawnictwu Jedność za „Biografię Jezusa według Ewangelii” kard. Gianfranco Ravasiego oraz za publikację  „«Jak rzeka światła w drugiej światła rzece». Mistyczne tony twórczości Juliusza Słowackiego i Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, Klaudia Jeznach, Pewne Wydawnictwo

W kategorii Publicystyka / Eseistyka religijna nagroda Feniks trafiła do Wydawnictwa Esprit za książkę „Więź Miłości”, kard. Willema Jacobusa Eijka.

„Najmłodsi bohaterowie. Historia polskich dzieci X-XXI w. Opowieści o walce i cierpieniu”, prof. Wojciech Polak, prof. Sylwia Galij-Skarbińska, ks. Michał Damazyn, Biały Kruk – to publikacja nagrodzona w kategorii „Książka dla dzieci i młodzieży”.

Przyznano też nagrody w kategorii  „Tłumacz”. Otrzymała je publikacja „Polonus”, bp Piotr Mieszkowski, tłum. Józef Macjon i Teresa Macjon, Narodowe Centrum Kultury oraz „Teksty z Ugarit. Tłumaczenie i komentarz. Tom I-III,” red. naukowa dr hab. Maciej Münnich, oprac. dr hab. Marcin Majewski, dr Andrzej Mrozek, ks. dr Mariusz Szmajdziński.

W kategorii  „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)” przyznano nagrodę za „Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu”, Pro Futuro Theologia, Instytut Tomistyczny, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze oraz serię „Krąg Biblijny”, red. ks. dr hab. Piotr Łabuda, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

W kategorii „Edytorstwo – Album” nagrodę przyznano za studium „Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski, Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski. Cz. I, Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski. Cz. II” red. nauk. prof. dr hab. Janusz Górski, Instytut De Republica oraz „Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego”, dr Leon Popek, dr hab. Edward Gigilewicz, Wydawnictwo IPN, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej.

W kategorii „Multimedia” nagrodzono film Grzegorza Górnego  „Big Bang Bożego Miłosierdzia”, Grzegorz Górny (scenariusz i reżyseria), Telewizja Polska S.A. oraz  film „Oblicze Jezusa”, reż. Jarosław Rędziak, Wydawnictwo Rafael.

W kategorii „Muzyka chrześcijańska – klasyczna / współczesna” nagrodzono Feniksem album „Christus vincit – Camerata Silesia sings Paweł Łukaszewski”, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją prof. dr hab. Anny Szostak, Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. Andrzeja Krzanowskiego.

Oprócz nagród we wszystkich kategoriach przyznano też szereg wyróżnień. Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie swk.pl.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS towarzyszy Targom Wydawców Katolickich niemal od początku ich istnienia. Promuje szeroko rozumianą produkcję wydawniczą o tematyce religijnej, jednocześnie tworząc i dyktując czytelnicze trendy wielomilionowej publiczności.

W roku 2024, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz środowiska wydawców publikacji o tematyce religijnej Kapituła Nagrody zmniejszyła liczbę konkursowych kategorii – z 19 do 11. 

Źródło: ekai