Franciszek: nieśmy nadzieję i uzdrowienie Boga

2024-02-04 13:24
Papież
Autor: Vatican News/twittercom

Do czynnego udziału w dziele ewangelizacji oraz niesienia nadziei i uzdrowienie Boga zachęcił papież wiernych w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”.

Ojciec Święty tradycyjnie nawiązał do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Mk 1, 29-39) ukazującego Jezusa, który uzdrawia i wypędza złe duchy. Zauważył, że w ten sposób ukazuje On nam oblicze Ojca, pełnego miłości, który staje się bliski, nawiedzającego nasze domy, który chce zbawić i wyzwolić, uzdrowić z wszelkiego zła ciała i ducha. Podkreślił zarazem, iż po tym dniu pełnym energii Jezus wycofuje się, żeby się modlić, aby wszystko i wszystkich przynieść do serca Ojca; a modlitwa daje Mu siłę, by powrócić na nowo do swoich braci i sióstr.

Franciszek zachęcił wiernych, aby codzienne nawracali się do Boga, którego Jezus przedstawia nam w Ewangelii, Ojca miłości i współczucia. Wówczas nasza wiara dojrzewa: „nie pozostajemy już tylko «chrześcijanami z zakrystii» czy «chrześcijanami z salonu», lecz czujemy się powołani, by stać się krzewicielami nadziei i uzdrowienia Boga” - powiedział papież.

Na zakończenie spotkania Papież wezwał też do odważnego budowania pokoju, przypomniał, że jest on dzisiaj zagrożony bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno w Europie jak i Ziemi Świętej. Pozdrawiając narody Dalekiego Wschodu Franciszek wskazał na znaczenie braterstwa i solidarności w życiu społecznym.

Ojciec Święty przypomniał, że 10 lutego w Azji Wschodniej i w różnych częściach świata miliony rodzin będą obchodzić Nowy Rok Księżycowy. „Przesyłam im moje serdeczne pozdrowienia, z nadzieją, że to święto będzie okazją do przeżywania dobrych relacji i gestów szacunku, które przyczyniają się do tworzenia społeczeństwa solidarnego i braterskiego, w którym każda osoba jest uznawana i przyjmowana w swojej niezbywalnej godności” - podkreślił.

Nawiązując do obchodzonego dziś we Włoszech Dnia Życia i zbliżającego się Światowego Dnia Modlitwy i Refleksji poświęconej Walce z Handlem Ludźmi, Franciszek zachęcił do przezwyciężenia wizji ideologicznych, aby na nowo odkryć, że każde ludzkie życie, nawet to najbardziej naznaczone ograniczeniami, ma ogromną wartość i jest zdolne do dania czegoś innym. Przypomniał zarazem, że niewolnictwo nadal istnieje, ponieważ wciąż wielu ludzi pada ofiarą fałszywych obietnic, a w konsekwencji wyzysku, nadużyć i handlu ludźmi.

„Przyzywając błogosławieństwa Pana dla wszystkich, zachęcam was do modlitwy o pokój, za którym świat tak bardzo tęskni i który dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jest zagrożony w wielu miejscach” – mówił Franciszek. Przypomniał, że nie jest to odpowiedzialność nielicznych, ale całej rodziny ludzkiej. „Wszyscy współpracujmy, aby budować pokój gestami współczucia i odwagi! Nadal módlmy się za ludzi cierpiących z powodu wojny, zwłaszcza na Ukrainie, w Palestynie i Izraelu” – apelował Papież po modlitwie Anioł Pański.

Źródło: KAI, Vaticannews