Franciszek o Wielkim Poście: to czas nawrócenia

2024-02-01 19:11
Papież na Wielki Post
Autor: BP KEP

Wielki Post to okres nawrócenia, czas wolności - stwierdza papież w swoim Orędziu na tegoroczny Wielki Post. Jego hasłem są słowa: „Bóg prowadzi nas przez pustynię ku wolności”.

Na wstępie papież nawiązuje do pielgrzymowania Izraela przez pustynię i do daru Dziesięciorga Przykazań, wyznaczających drogę z niewoli ku wolności. Przypominając o szemraniu Żydów zauważa, że także dzisiaj Lud Boży „nosi w sobie przytłaczające więzy, które musi porzucić”. Podkreśla, że „Bóg wychowuje lud, aby wyszedł ze swoich zniewoleń i doświadczył przejścia ze śmierci do życia”.

Franciszek zwraca uwagę na potrzebę, by nasz Wielki Post był konkretny, co wymaga widzenia rzeczywistości: uciskanych braci i sióstr, dewastacji środowiska, a także odbudowania więzi braterstwa i rozbudzenia marzeń, by nie ulegać fatalizmowi i ożywić nadzieję. Ojciec Święty podkreśla, że Wielki Post jest czasem nawrócenia, czasem wolności. Powracając raz jeszcze do wyjścia Żydów z Egiptu i ich pielgrzymowania przez pustynię zaznacza, że „Bóg nie chce poddanych, lecz synów. Pustynia jest przestrzenią, w której nasza wolność może dojrzeć w osobistej decyzji, by nie popaść na nowo w niewolę. W okresie Wielkiego Postu znajdujemy nowe kryteria osądu i wspólnotę, z którą możemy wyruszyć w drogę, jakiej nigdy wcześniej nie przebyliśmy” – stwierdza papież. 

Franciszek wskazuje, że dobre przeżycie Wielkiego Postu oznacza walkę z zniewalającymi nas bożkami. Okres ten powinien też sprzyjać naszemu zatrzymaniu się na modlitwę czy podobnie, jak Miłosierny Samarytanin, u boku poranionego brata.

Nawiązując do wypracowywanej synodalnej formy Kościoła Ojciec Święty wskazuje na potrzebę podejmowania decyzji wspólnotowych wbrew dominującemu nurtowi. „Zachęcam każdą wspólnotę chrześcijańską: do zaoferowania swoim wiernym chwil, w których będą mogli przemyśleć styl życia, oraz do spokojnego zastanowienia się, żeby zweryfikować swoją obecność na danym terenie i swój wkład w uczynienie go lepszym” - apeluje i stwierdza: „Niech na twarzach widoczna będzie radość, poczujmy woń wolności, uwolnijmy tę miłość, która wszystko czyni nowym, poczynając od najmniejszych i najbliższych rzeczy. Może się to wydarzyć w każdej wspólnocie chrześcijańskiej”. 

Franciszek zaznacza, że od tego na ile ten Wielki Post będzie okresem nawrócenia, na tyle zagubiona ludzkość odczuje wstrząs kreatywności: błysk nowej nadziei. Podkreślając ogrom wyzwań współczesności w obliczu „trzeciej wojny światowej w kawałkach”, apeluje o odwagę nawrócenia i wyjścia z niewoli. 

Źródło: ekai