Franciszek podziękował Polakom za pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie

2023-12-27 12:59
Papież do Polaków
Autor: BP KEP

„Dziękujmy Bogu za wszelkie otrzymane dobro, także to czynione rękami tak wielu ludzi wspierających ofiary wojny na Ukrainie i w innych zakątkach świata” – powiedział papież zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Pozdrawiając pielgrzymów z różnych krajów, którzy uczestniczyli w ostatniej tegorocznej audiencji środowej Papież zachęcał do dziękczynienia Bogu za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy w kończącym się roku. Wezwał do modlitwy za ludzi cierpiących skutki straszliwej przemocy i wojen. Pamiętał szczególnie o umęczonej Ukrainie oraz Palestynie i Izraelu. „Wojna jest nieszczęściem. Módlmy się o położenie kresu wojnom” – podkreślił Franciszek.

Składając noworoczne życzenia Ojciec Święty modlił się, by czas Bożego Narodzenia umocnił wiarę wszystkich ochrzczonych, aby byli świadkami pokoju i czułości Pana w naszym świecie.

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. U końca roku dziękujmy Bogu za wszelkie otrzymane dobro, także to czynione rękami tak wielu ludzi wspierających ofiary wojny na Ukrainie i w innych zakątkach świata – mówił Franciszek w pozdrowieniu do polskich pielgrzymów. - Módlmy się ufnie, aby Książę Pokoju obdarzył nas nadzieją, miłością i prawdziwym pokojem. Z serca błogosławię Wam i Waszej ojczyźnie”.

Papieska audiencja była wprowadzeniem do nowego cyklu katechez, których tematem będą wady i cnoty. Nawiązując do opisu upadku pierwszych rodziców Franciszek przypomniał, że Bóg umieścił ich w ogrodzie Eden jako panów i stróżów stworzenia. Chciał ich jednak uchronić przed czynieniem siebie panami dobra i zła. Ale do ich umysłów wkradła się idea, że Bóg chce ich trzymać poddaństwie. Po upadku zdają sobie sprawę, „że są nadzy, i że bardzo się boją: bo kiedy pycha przeniknie do serca, nikt nie może już dłużej chronić się przed jedyną ziemską istotą zdolną do uczynienia zła, a mianowicie człowiekiem” - zauważył Ojciec Święty. Wskazał też, że zło nie zaczyna się w człowieku w sposób spektakularny, ale znacznie wcześniej, gdy człowiek zaczyna z nim igrać, rozwodząc się nad nim w wyobraźni i myślach, aż w końcu zostaje usidlony przez jego pokusy.

„Z diabłem nigdy nie wolno dyskutować. Jest on przebiegły i inteligentny” - przestrzegł Ojciec Święty. "Trzeba być stróżem swego serca. Dlatego nie rozmawiamy z diabłem. Jest to zalecenie, które znajdujemy u różnych ojców, świętych: trzeba strzec serca. A my musimy prosić o tę łaskę uczenia się strzeżenia serca, jest to mądrość, by wiedzieć jak strzec serca. Niech Pan nam pomoże w tej pracy, bowiem ten ko strzeże serca, strzeże skarbu. Bracia i siostry, nauczmy się strzec serca” - zachęcił papież.

Jak podkreślił Ojciec Święty „sukces każdej duchowej bitwy rozgrywa się na jej początku: w ciągłym czuwaniu nad naszym sercem”

Źródło: Vaticannews, info.wiara.pl