Franciszek wdzięczny za życie i pontyfikat zmarłego papieża emeryta Benedykta XVI

2022-12-31 19:32
Zmarł Benedykt XVI
Autor: AP

Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa Papieża Seniora, jego ofiar złożonych na rzecz dobra Kościoła - mówił Franciszek podczas pierwszych nieszporów w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, którym przewodniczył w Bazylice Watykańskiej.

Papieskie rozważanie poświęcone było cnocie uprzejmości, do praktykowania której Ojciec Święty zaprosił wszystkich wiernych, a zwłaszcza mieszkańców diecezji rzymskiej, której jest duszpasterzem. Na początku homilii Franciszek wyraził też wdzięczność za życie i pontyfikat zmarłego w sobotni poranek, papieża emeryta Benedykta XVI. „Ze wzruszeniem wspominamy jego osobę, tak szlachetną, tak łagodną. I odczuwamy w sercach wielką wdzięczność: wdzięczność Bogu za podarowanie tego człowieka Kościołowi oraz światu; wdzięczność samemu Benedyktowi XVI za wszelkie dobro, jakiego dokonał, zwłaszcza za jego świadectwo wiary i modlitwy, szczególnie w ciągu ostatnich lat wycofanego życia. Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa Papieża Seniora, jego ofiar złożonych na rzecz dobra Kościoła” – mówił Ojciec Święty.

Nawiązując do tajemnicy Bożego Narodzenia, papież zauważył, że narodziny Jezusa z łona Maryi, poprzedzone jej dobrowolnym „tak”, wypowiedzianym podczas Zwiastowania, to droga „odsłaniająca największy szacunek Boga względem naszej wolności. Bowiem Ten, który stworzył nas bez naszego udziału, nie chce nas zbawiać bez nas”. Przypominał też, że jest to droga do naśladowania, która prowadzi do tworzenia społeczeństwa „wolnego i pojednanego”, którego jedną z cech jest praktykowanie cnoty uprzejmości. I to właśnie uprzejmości, pojmowanej jako „cnota obywatelska”, poświęcona była główna część papieskiego rozważania. Ojciec Święty przypominał, że jest ona „istotnym czynnikiem kultury dialogu”, która z kolei jest niezbędna dla pokoju i braterstwa, a także antidotum na konsumpcjonistyczny indywidualizm i „niektóre patologie współczesnych społeczeństw”.

Tym samym Franciszek nawiązał do bliskiego jego sercu tematu, szeroko umówionego w encyklice „Fratelli tutti”, poświęconej powszechnemu braterstwu. Papież zachęcił też do tego, by cnotę uprzejmości rozumieć na podobieństwo jednego z owoców Ducha Świętego, opisanego przez św. Pawła greckim terminem chrestotes. „Tak właśnie możemy rozumieć pojęcie «uprzejmości»: jako postawę życzliwą, która wspiera i pociesza innych, a jednocześnie unika wszelkiej surowości i szorstkości. To sposób traktowania bliźniego, dbający o to, by nie ranić go słowami lub gestami; starający się zmniejszyć dźwigane przez innych ciężary, dodać otuchy, pocieszyć; nigdy nie poniżając drugiego człowieka, nie umartwiając go ani nim nie gardząc” – mówił Franciszek. 

Źródło:ekai