Franciszek wzywa biskupów Europy do jedności w różnorodności i promowania pokoju

2023-03-23 15:13
Papież Franciszek Jorge Mario Bergoglio
Autor: Beyond Faith/cathopic.com

Papież zachęcał do wnoszenia swego wkładu w budowanie jedności w różnorodności narodów i kultur Europy, a także pokoju- nowe kierownictwo oraz członków Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. KEP reprezentuje w tym gremium biskup łomżyński, Janusz Stepnowski.

W swoim przemówieniu papież poruszył kwestię jedności europejskiej, która „nie może być jednością jednolitą, usuwającą różnice, lecz przeciwnie, musi być  szanująca i doceniająca cechy wyjątkowe, szczególne narodów i kultur, które ją tworzą”. Dodał, że bogactwo Europy polega na zbieżności różnych źródeł myśli i doświadczeń historycznych. „Europa ma przyszłość, jeśli jest naprawdę unią, a nie umniejszeniem krajów z ich cechami charakterystycznymi. Wyzwanie polega właśnie na tym: jedność w różnorodności. I jest to możliwe, jeśli istnieje silna inspiracja; w przeciwnym razie dominuje aparat, dominuje paradygmat technokratyczny, który nie jest jednak owocny, ponieważ nie fascynuje ludzi, nie przyciąga nowych pokoleń, nie angażuje żywych sił społeczeństwa w budowę wspólnego projektu” – przestrzegł Franciszek.

Ojciec Święty zaznaczył, że zadaniem Kościoła jest przede wszystkim kształtowanie osób, które odczytując znaki czasu, umiałyby interpretować projekt europejski w dzisiejszej historii.

Następnie papież poruszył problem pokoju, przypominając o wojnie w Ukrainie. Wyraził uznanie dla narodów sąsiednich, które przyjęły uchodźców i okazały solidarność z narodem ukraińskim. Zauważył, że kraje UE są uwikłane w różnorodne sojusze, interesy, strategie. Jednak wszyscy powinni mieć świadomość, że wojna nie może i nie powinna być już uważana za rozwiązanie konfliktów i jest ona porażką polityki i ludzkości.

Franciszek przypomniał, że biskupi z natury swej posługi są wezwani do budowania relacji, spotkań, dialogu i podkreślił, że powinni być oni zarówno architektami jak i budowniczymi pokoju.

Źródło:ekai