Francja: Krajowy Kanoniczny Trybunał Karny rozpoczyna pracę

2022-12-05 15:43
Sąd kościelny
Autor: Diecezja Radomska

Dziś rozpoczyna pracę Krajowy Kanoniczny Trybunał Karny Konferencji Biskupów Francji. Jest to wewnątrzkościelny sąd, który zajmuje się przestępstwami kanonicznymi, popełnionymi przez duchownych lub świeckich.

Zastąpił on – wyłącznie w sprawach karnych– wszystkie istniejące we Francji sądy diecezjalne i międzydiecezjalne. Jego jurysdykcja obejmuje cały kraj. O powstaniu trybunału zdecydowała Konferencja Biskupów na zgromadzeniu plenarnym w marcu 2021 roku. Oprócz sędziów duchownych, będą w nich pracować odpowiednio przygotowani sędziowie i współpracownicy świeccy, z doktoratem lub licencjatem z prawa kanonicznego. Będzie ich mianować Rada Stała Konferencji.

To pierwszy taki trybunał na świecie, bo żadna inna konferencja episkopatu nie powołała dotychczas sądu o podobnej formie i kompetencjach. Trybunał z zasady nie będzie mógł się zajmować przestępstwami, których sądzenie zastrzeżone jest dla Stolicy Apostolskiej (tzw. delicta graviora – przeciwko wierze i sakramentom, a także przestępstwa seksualne przeciwko małoletnim), jak również sprawami dotyczącymi biskupów. Ale Stolica Apostolska będzie mogła mu zlecić osądzenie konkretnej sprawy zastrzeżonej z terytorium Francji. Nie będą się odbywały rozprawy publiczne.

Wśród kar, jakie trybunał może zasądzić, zgodnie z prawem kanonicznym, są m.in. zakaz (lub nakaz) przebywania w danym miejscu, zakaz sprawowania czynności kapłańskich, ekskomunika, przeniesienie do stanu świeckiego, ale także grzywna czy odszkodowanie.

Decyzje sądu będą komunikowane biskupom diecezjalnym stron i osobom wskazanym przez sąd. Ale skarżący zawsze będą mieli prawo zażądać informacji na temat poszczególnych etapów postępowania. Od wyroków trybunału przysługuje apelacja do Stolicy Apostolskiej.

Źródło:ekai