Fundacja Świętego Józefa KEP uruchamia konsultacje prawne dla ofiar wykorzystania seksualnego

2023-01-09 12:50
kościół
Autor: pixabay.com kościół

Konsultacja prawna, to, obok wsparcia duchowego i psychologicznego, jedna z najważniejszych form pomocy, na którą powinny móc w każdej chwili liczyć osoby wykorzystane seksualnie. Fundacja Świętego Józefa KEP powołała zespół, który będzie udzielał porad. Zacznie w środę, 11 stycznia.

Zespół działający przy Fundacji Świętego Józefa KEP tworzą uznani eksperci prawa kanonicznego. Chodzi o pomoc osobom, które zgłosiły krzywdę wykorzystania seksualnego w Kościele. Chcemy, aby każdy, kto tego potrzebuje mógł skontaktować się z profesjonalnym zespołem, który będzie potrafił udzielić stosownych wyjaśnień w zakresie prawa kanonicznego, pomóc w zrozumieniu zasad postępowania kościelnego, podpowiedzieć, gdzie szukać informacji, jak rozumieć urzędowe pisma i jak na nie odpowiedzieć – podkreśla ks. Janusz Łuczak, członek zarządu Fundacji Świętego Józefa i koordynator pracy zespołu.

Cały czas rozszerzamy działalność Fundacji i uzupełniamy formy pomocy, z której mogą skorzystać pokrzywdzeni. To dla nas bardzo ważne, żeby służyć wszystkim, którzy tego potrzebują i odpowiadać na realne potrzeby. Działalność zespołu to uzupełnienie dotychczasowych możliwości wsparcia oferowanych przez Fundację – dodaje Marta Titaniec, jej prezeska.

Z konsultacji może skorzystać każda osoba, która już zgłosiła krzywdę wykorzystania seksualnego w Kościele. Wystarczy przesłać wiadomość z opisem sprawy na specjalnie utworzony do tego celu adres mailowy: konsultacjekanoniczne@fsj.org.pl. Każdy mail zostanie przeanalizowany przez specjalistów, którzy udzielą możliwie wyczerpującej odpowiedzi, a jeśli to konieczne, poproszą o doprecyzowanie, dopytają. Tak, aby konsultacja była jak najbardziej pomocna i pełna. Te są bezpłatne.

Fundacja Świętego Józefa powstała w 2019 roku. Jej misją jest ochrona dzieci i młodzieży we wspólnocie Kościoła Katolickiego oraz budowanie efektywnych struktur pomocy, wspierających uzdrowienie osób zranionych i zapobieganie kolejnym przestępstwom wykorzystania seksualnego.

Źródło:ekai