Ile osób uczestniczy we Mszy Św.? Poznaliśmy najnowsze dane

2023-12-19 18:16
kościół
Autor: pixabay.com/Skitterphoto

W 2022 r., w coniedzielnej Mszy św. uczestniczyło w Polsce 29,5% zobowiązanych do tego katolików. Przystępujących do Komunii św. jest 13,9% - wynika z najnowszych danych, które zaprezentował dziś Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

W Polsce jest 10 357 parafii, 23 765 księży diecezjalnych, w tym 18 629 księży posługujących w parafiach. W seminariach duchownych przygotowuje się do kapłaństwa 1165 alumnów diecezjalnych, jest 99 diakonów stałych.

W Polsce jest 15 940 sióstr zakonnych w 107 zgromadzeniach żeńskich, 1254 mniszek w zakonach kontemplacyjnych, ponadto 10 538 zakonników w 60 zgromadzeniach męskich.

Wskaźnik dominicantes oblicza się jako odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Zobowiązani to katolicy powyżej 7. roku życia z wyłączeniem osób obłożnie chorych oraz osób starszych o ograniczonych możliwościach poruszania.

Z kolei wskaźnik communicantes oblicza się jako odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych.

ISKK prezentuje jak co roku Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia". W tym roku są to dane za 2022 r. Zawierają istotne informacje statystyczne dotyczące parafii, duchowieństwa i osób konsekrowanych, życia sakramentalnego, poradni rodzinnych, bibliotek parafialnych i edukacji religijnej.

Źródło: ekai