Instrumentum laboris na Drugą Sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

2024-07-09 18:45
Instrumentum Laboris
Autor: BP KEP

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dokument roboczy na Drugą Sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Zgromadzenie synodalne odbędzie się od 2 do 27 października w Rzymie.

Watykańska prezentacja Instrumentum laboris na Drugą Sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów odbyła się z udziałem kard.  Mario Grecha, Sekretarza Generalnego Sekretariatu Generalnego Synodu oraz kard. Jean-Claude Hollericha S.I., arcybiskupa Luksemburga; Relatora Generalnego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Dokument roboczy na drugą rzymską sesję Synodu składa się z pięciu części: Wprowadzenia; sekcji poświęconej fundamentom rozumienia synodalności oraz z trzech głównych, ściśle powiązanych ze sobą części, naświetlających misyjne życie synodalne Kościoła z różnych perspektyw. Pierwsza z nich to perspektywa relacji: z Panem Bogiem, z braćmi i siostrami oraz między Kościołami; druga to perspektywa dróg, które wspierają i ożywiają dynamizm relacji; zaś trzecia to perspektywa miejsc, w których – jak czytamy w syntezie dokumentu – „relacje są ucieleśniane, z ich różnorodnością, wielością i wzajemnymi powiązaniami oraz z ich zakorzenieniem w źródłowym fundamencie wyznania wiary”.

Poszczególne części dokumentu będą podstawą prac uczestników październikowej drugiej sesji synodu o synodalności w Rzymie oraz przedmiotem modlitwy i rozeznawania.

Pełny tekst Instrumentum laboris został opublikowany w języku: włoskim (język oryginalny), angielskim, francuskim, hiszpańskim oraz portugalskim i znajduje się na watykańskich stronach internetowych: www.press.vatican.va:  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/07/09/0560/01156.html.

Źródło: BP KEP