Instytut Dzieł Religijnych z finansowym wzrostem

2024-06-14 19:14
Watykan
Autor: Grzegorz Adamczewski

Instytut Dzieł Religijnych (IOR), nazywany popularnie bankiem watykańskim, opublikował dziś sprawozdanie za rok 2023. Po raz kolejny instytucja odnotowała wzrost zysku. To jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w świecie pod względem kapitału i płynności.

Celem IOR-u jest praca na rzecz papieskich dzieł religijnych i Kościoła powszechnego. Zarządza on aktywami i strzeże patrymonium Stolicy Apostolskiej oraz instytucji związanych ze Stolicą Apostolską. W ostatnim roku zysk netto watykańskiego instytutu wyniósł 30,6 mln euro (dwa lata temu osiągnięto sumę 29,6 mln euro).

Sprawozdanie za rok 2023 przygotowano w zgodzie ze standardami światowymi. Zostało zaakceptowane przez firmy audytorskie i radę nadzorczą IOR. Następnie przedstawiono je Radzie Kardynałów, która postanowiła przeznaczyć sumę 13,6 mln euro na dzieła religijne i charytatywne.

Instytut Dzieł Religijnych podkreśla w komunikacie prasowym, że przy zarządzaniu aktywami przestrzega najwyższych standardów etycznych.

Źródło: Vatican News PL