Jasna Góra: dziękujmy za św. Pawła, wielki dar dla Kościoła

2024-01-21 16:50
Paweł Pustelnik
Autor: JasnaGoraNews/twitter.com

Dziękujmy za św. Pawła z Teb, który jest nie tylko patronem Paulinów, ale wielkim darem dla Kościoła. Bądźmy i my nie tylko wyznawcami, ale przede wszystkim świadkami miłości miłosiernej Boga - mówił na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył Sumie odpustowej w uroczystość Patriarchy Zakonu Paulinów św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Na początku Mszy św. przeor Jasnej Góry zauważył, że dziś szczególnie uświadamiamy sobie jak ważne jest by nie zabrakło tych, którzy będą ukazywali prawdziwe oblicze Boga i wzywali do nawrócenia. - Bóg sam wybiera i posyła do świata tych, którzy staną się zaczynem nowego życia, dlatego dzisiaj my paulini dziękujemy Bogu za nasz chryzmat i wszystkich współbraci. Prosimy o ducha otwartości dla tych, do których jesteśmy posłani w różnych zakątkach świata. A w obliczu zmniejszającej się liczby kandydatów do życia kapłańskiego i zakonnego prosimy o modlitwę w intencji nowych powołań - powiedział o. Samuel Pacholski. Paulin wyraził wdzięczność Jasnogórskiej Bogarodzicy za opiekę nad zakonem i wszystkimi, którzy współpracują z nim w dziele ewangelizacji.

Sumie Pontyfikalnej tradycyjnie przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który jest także paulińskim konfratrem i przynależy do duchowej rodziny zakonnej. 

- Eucharystia jest wielkim dziękczynieniem za dar osoby i życia św. Pawła Pierwszego Pustelnika, który jest nie tylko patronem Paulinów, ale mistrzem życia pustelniczego. Kościół od XVII w. wskazuje na niego jako na szczególnego przewodnika życia monastycznego - powiedział metropolita częstochowski. 

Abp Depo przypomniał słowa z pierwszej Księgi Królewskiej, które wypełnił przed św. Pawłem Prorok Eliasz, które jak zaznaczył kaznodzieja, były rozkazem Boga. - Odejdź i udaj się na Wschód by ukryć się przy potoku. Krukom kazałem, żeby cię żywiły chlebem. Uciekając przed prześladowaniami, które spotkały chrześcijan, św. Paweł przemienił stan konieczności „ucieczki” w dobrowolny wybór Boga - wyjaśnił kaznodzieja. Dodał, że jego mądrość wynika z całkowitej wiary w miłość Stwórcy, który posłał swojego syna w mocy Ducha Świętego.

Jak zauważył metropolita częstochowski, człowiek, który nie wchodzi w bliską relację z Chrystusem jak to zrobił św. Paweł nie może zrozumieć spraw ducha i nie zaakceptuje „ewangelicznego głupstwa” jakim jest radykalne pójście za Chrystusem. 

Zwrócił uwagę, że Kościół jest miejscem szczególnego świadectwa składanego Bogu przez ludzi. - Wychodząc ze świątyni mamy być świadkami miłości miłosiernej Boga wobec potrzebujących, a nie tylko wyznawcami, bo Kościołem w pełni staniemy się dopiero w życiu wiecznym - powiedział i zaznaczył, że Jezus wzywa nas dzisiaj: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię”.

Wspominany dziś św. Paweł Pierwszy Pustelnik jest też opiekunem najmłodszych i kobiet w stanie błogosławionym. Żył w południowym Egipcie w latach 228-341. Większość życia spędził na samotni w Tebach. Kanonizował go papież Gelazy w 491 r. Kościół uznał go za pierwszego pustelnika. Wiadomości o życiu św. Pawła przekazał św. Antoni, opat, a spisał je św. Hieronim. Żyjący przed 17 wiekami pustelnik z Egiptu stał się duchową inspiracją nie tylko dla Zakonu Paulinów, ale też życia monastycznego w chrześcijańskim świecie.

Relikwie świętego pustelnika trafiały z rąk do rąk, by w XIV w. dotrzeć do Budapesztu, bo to na węgierskiej ziemi ostatecznie ukonstytuował się zakon znany jako Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Liczne łaski wypraszane przy tych relikwiach sprawiły, że do jego sarkofagu przybywały rzesze pielgrzymów. 

Źródło: JasnaGóraNews