Jasna Góra: "Zatopieni w nadziei i Bożej Opatrzności" - Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej

2024-02-17 19:01
17. Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej.
Autor: Biuro Prasowe Jasnej Góry 17. Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej.

"Zatopieni w nadziei i Bożej Opatrzności" pod tym hasłem na Jasnej Górze odbyła się 17. Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej. Uczestnicy z całej Polski modlili się o jedność w Kościele i na świecie, a także o nadzieję. Pielgrzymka zjednoczyła ludzi, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego tzw. Mszę Św. Trydencką.

- Poprzez tę obecność na Jasnej Górze chcemy pokazać, że jesteśmy wierni Bogu. Tradycja Łacińska, a szczególnie liturgia zwraca uwagę na to jak kościół żyje, że nie tworzy go zamknięta grupa ludzi, ale wierni, którzy chcą w nim być i że są pewne rzeczy stałe, które są źródłem życia takie jak właśnie obrzęd liturgiczny, który się nie zdezaktualizował, ale jest życiodajny - powiedział ks. Mateusz Szostak, duszpasterz wiernych Tradycji Łacińskiej w diec. kieleckiej. Wyjaśniał, że wierni, którzy uczestniczą w pielgrzymkach to katolicy pragnący nie tylko korzystać z piękna liturgii, ale też z całego duchowego skarbca, który został wokół niej zgromadzony.

- Wywodzimy się z rodzin, które mają katolickie korzenie, ale dopiero chodząc na Msze św. Trydenckie uzmysłowiliśmy sobie, że tym chcemy żyć. „Sacrum” idealnie definiuje tę liturgię. W tym czasie możemy znaleźć spokój i czujemy, że ona prowadzi nas od Boga - opowiadali Aleksandra i Krzysztof Koziccy ze Śliwic.

Ks. Piotr Paćkowski z diec. siedleckiej zauważył, że w Tradycji jest pewna dyscyplina modlitwy i życia, która pozwalała zapanować nad swoimi słabościami. Zaznaczył też, że dostrzega bardzo duże zainteresowanie młodych, którzy wracają do korzeni i w Tradycji widzą swoją przyszłość.

- W tym roku podczas pielgrzymki prosimy Maryję o nadzieję. Żyjemy w czasach wielu zagrożeń. Jest chaos w człowieku i na świecie. Patrząc na Matkę chcemy tak, jak Ona powierzać siebie Bogu, nauczyć się czekać tak, jak Ona i zmagać z problemami - podkreślił ks. Paćkowski.

W programie dwudniowej pielgrzymki znalazła się m.in. Droga Krzyżowa, Nieszpory, Apel Jasnogórski, konferencje duchowe i spotkanie formacyjne. Zakończyła się dzisiaj Aktem Zawierzenia Mate Bożej.

Źródło: JasnaGoraNews