Jest papieski wysłannik na Kongres Eucharystyczny do Brazylii

2022-11-09 18:39
Papież Franciszek
Autor: mat. prasowe

O znaczeniu Eucharystii w życiu chrześcijańskim przypomina papież w liście nominacyjnym do kard. Antónia Augusta dos Santos Marto, biskupa seniora Fatimy. Franciszek mianował go swoim specjalnym wysłannikiem na XVIII Krajowy Kongres Eucharystyczny w Brazylii. Odbędzie się w dniach 11-15 listopada w archidiecezji Olinda e Recife.

Franciszek zachęca Brazylijczyków, by jak pierwsi chrześcijanie, z radością i w prostocie gromadzili się na łamaniu chleba i modlitwie, trwając w nauczaniu Apostołów. Trzeba karmić się tą czcigodną Tajemnicą, aby ludzi żyjących na jednej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość, a my, którzy głosimy z ufnością odkupienie człowieka w Chrystusie w sakramentalnych znakach, coraz mocniej doznawali zbawienia.

Papież przypomina, że kongres eucharystyczny w Brazylii miał się odbyć już dwa lata temu, ale z powodu pandemii trzeba go było odłożyć aż do chwili obecnej. Zwracając się do kard. dos Santos Marto przyznaje, że postanowił go mianować swym wysłannikiem ze względu na historyczne więzy, jakie łączą Portugalię z Brazylią od czasów pierwszej ewangelizacji.

Źródło:ekai