Jezuici laureatami nagrody „Centesimus Annus - Pro Pontifice”

2021-12-15 10:52
Watykan
Autor: Wolfgang Stuck/wikimedia

W tym roku nagrodę „Ekonomia i społeczeństwo” Papieskiej Fundacji otrzymali o. Patrick Riordan i o. Jaime Tatay . Jej wręczenie odbędzie się 16 grudnia w Rzymie pod przewodnictwem sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina. Jezuici dostaną 20 tys. euro.

Prestiżowa nagroda przyznawana jest co dwa lata za publikacje, które „wyróżniają się oryginalnym wkładem w wyjaśnianie, pogłębianie i stosowanie katolickiej nauki społecznej”. Jednocześnie te „z profetyczną mocą” powinny „nadawać wyraz chrześcijańskiemu zaangażowaniu w działania gospodarcze i społeczne”.

Irlandczyk Riordan został wyróżniony za książkę „Recovering Common Goods”, poświęconą stosowaniu zasady dobra wspólnego w życiu publicznym. Hiszpan Tatay otrzymuje nagrodę za pracę „Ecología integral”, w której analizuje kwestię zrównoważonego rozwoju z perspektywy katolickiej.

Fundacja „Centesimus Annus - Pro Pontifice” powstała w 1993 roku. Nawiązuje do tytułu ostatniej encykliki społecznej Jana Pawła II. Z kolei swoją „Centesimus annus” z 1991 roku papież odniósł do ogłoszonej 100 lat wcześniej encykliki społecznej „Rerum novarum” Leona XIII, uważanej za manifest katolickiej nauki społecznej.

Źródło:ekai