37. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

2021-10-18 10:37
Jerzy Popiełuszko
Autor: Wikipedia

19 października 1984 roku porwano i zabito kapelana warszawskiej "Solidarności". Uroczysta Msza święta rocznicowa z modlitwą o kanonizację kapłana zostanie odprawiona jutro o godzinie 18:00 w kościele Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Będzie jej przewodniczył biskup Tadeusz Pikus.

W uroczystości wezmą udział członkowie rodziny Popiełuszków, przedstawiciele rządu, samorządów, reprezentacje regionów i zakładów pracy Solidarności, służby mundurowe, a także przyjaciele i współpracownicy księdza Jerzego.

Eucharystia rozpocznie się od uroczystej procesji do grobu męczennika przy dźwiękach bicia dzwonu Jerzy poświęconego w 1987 r. przez Jana Pawła II. Po mszy, przy grobie męczennika złożone zostaną wieńce. Z okazji rocznicy śmierci księdza Jerzego, w godzinach 10:00 – 16:00 oraz po Mszy świętej, dla wiernych dostępna będzie kaplica w której złożone są relikwie sutanny, koszuli oraz przedmiotów, jakie w momencie śmierci miał ze sobą kapelan Solidarności. Dzień wcześniej, 18 października na terenie kościelnym otwarta zostanie wystawa plenerowa „Dekalog Księdza Jerzego”. Do tej pory można ją było oglądać tylko w Rzymie na Uniwersytecie Urbaniana i w Białymstoku.

W przeddzień rocznicy, wierni spotkali się w Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy. Właśnie w tym miejscu, ksiądz Jerzy odprawił swoją ostatnią mszę, zanim porwali i zabili go funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Ksiądz Jerzy bał się tylko Chrystusa” – mówił wikariusz generalny diecezji bydgoskiej ks. prałat dr Bronisław Kaczmarek. Z tej świątyni wyruszył na męczeński szlak. Gromadzimy się przy jego relikwiach, wsłuchujemy w przesłanie i prosimy o orędownictwo przed Bogiem, by nasza wiara była coraz bardziej dojrzała– podkreślał kustosz i proboszcz ks. prałat Józef Kubalewski.

W świątyni modlili m.in. kapłani, przedstawiciele stowarzyszeń oraz delegacja osób Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki z Warszawy, którym towarzyszył krzyż pątniczy, poświęcony na grobie błogosławionego. Zostanie umieszczony w budowanym kościele pod wezwaniem kapelana „Solidarności” w Łysomicach.Błogosławiony całym życiem potwierdził gotowość do cierpienia dla Chrystusa i Kościoła. Uczył: „tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i wzbogacanie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno”.

Niedzielna msza św. była sprawowana w intencji rychłej kanonizacji ks. Jerzego. – Nie były to łatwe czasy. Ale dały nam takich ludzi, jak św. Maksymilian Kolbe, czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Wierzyli w tego samego Boga. Potrafili przyjąć tę łaskę, którą otrzymali w tak dosłowny sposób. Zawierzyli Bogu tak, jak Jezus na krzyżu, mówiąc: bądź wola Twoja – podkreślał ks. Kaczmarek. Tylu ludzi go kochało i kocha do dzisiaj – mówił o ks. Jerzym wikariusz generalny, cytując słowa z jego ostatnich rozważań różańcowych: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. Niech ten orędownik, do którego przybyliśmy, uczy nas miłości do ojczyzny oraz ludzi. Byśmy umocnieni do czynienia dobra, głosili nieustannie prawdę – dodał duchowny.

Po mszy wręczono medale „Zło dobrem zwyciężaj”. W sam dzień rocznicy męczeńskiej śmierci – 19 października – o godz. 17.00 rozpocznie się różaniec, a po nim o godz. 18.00 Msza św.

Źródło: ekai