Kalisz: do bazyliki wprowadzono relikwie z Groty Świętej Rodziny w Nazarecie

2022-12-02 13:42
Kaliska bazylika
Autor: Diecezja Kaliska

Małżeństwo i rodzina zawsze były atakowane, ale z różnym stopniem natężenia, a w czasach współczesnych ta agresja stała się niezwykle silna – mówił bp Piotr Greger, który 1 grudnia przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia poczętego.

Relikwie z Groty Świętej Rodziny w Nazarecie przekazano podczas modlitwy w kaliskiej bazylice. Bp Damian Bryl odebrał je z rąk o. Dariusz Sambora, komisarza Ziemi Świętej w Polsce.

Inicjatywa rozpoczęła się od przywiezienia do Ziemi Świętej, jako wotum za Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa, kopii obrazu św. Józefa Kaliskiego podczas pielgrzymki diecezjan w listopadzie 2019 r. – Wtedy padła propozycja ze strony kustosza sanktuarium św. Józefa w Nazarecie o. Bruna Varriano (OFM) przekazania do Kalisza fragmentu skały z Groty Świętej Rodziny, wcześniej nazywanej Domem św. Józefa. Ale przeszkodziła w tym pandemia

Gdy ustała, postanowiono wrócić do sprawy. – W tym czasie nastąpiła zmiana na stanowisku gwardiana. O. Varriano powierzono misję wikariusza Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy dla Cypru, a jego miejsce zajął Polak o. Wojciech Bołoz (OFM), który przekierował sprawę do o. Pattona (OFM), kustosza Ziemi Świętej w Jerozolimie. To on decyduje o sprawach relikwii. Prośba została rozpatrzona pozytywnie i relikwie z odpowiednimi dokumentami przybyły do Kalisza – zaznaczył ks. Kowalik.

W homilii bp Piotr Greger akcentował, że rodzina powinna być środowiskiem słuchania i życia tym, co Pan Bóg ma do powiedzenia. – Chodzi o to, aby nasze rodziny były środowiskami uważnego wsłuchiwania się w słowo Boże i miejscem regularnej modlitwy – powiedział celebrans. Podkreślał, że na rodzinie spoczywa obowiązek poszanowania życia, a w tych sprawach nie ma miejsca na żadne ustępstwa i nie da się zawrzeć żadnego układu tam, gdzie kwestia dotyczy rozstrzygania co jest dobre, a co złe. – Piąte przykazanie Boże nie podlega żadnej dyskusji, jest jednoznaczne, czytelne, tu nie ma miejsca na kompromis. Wszelkie działania mające na celu pozbawienie życia dziecka jeszcze nienarodzonego jest grzechem ciężkim i przestępstwem moralnym. Takim zachowaniem pozostanie nawet wówczas, gdyby nie było Kościoła i jego nauczania. Ochrona istot niewinnych jest wymogiem sprawiedliwości, a nie kwestią przekonań religijnych – stwierdził kaznodzieja. Zauważył, że małżeństwo i rodzina zawsze były atakowane, ale z różnym stopniem natężenia, a w czasach współczesnych ta agresja stała się niezwykle silna.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger w obecności biskupów zawierzył św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone. W swoim przemówieniu biskup kaliski podkreślił, że kawałek skały z Ziemi Świętej będzie przypominał o miejscu życia św. Józefa. – Będzie on zaproszeniem do budowania jedności między ziemią, na której św. Józef żył i ziemią, na której my dzisiaj modlimy się przez jego wstawiennictwo – mówił bp Bryl.

Źródło: ekai