Kard. Dziwisz: przyjmijcie duchowe dziedzictwo Jana Pawła II

2021-11-19 13:08
Czy Dziwisz mógł oszukać papieża?
Autor: JÓZEF WOLNY/ SUPER EXPRESS Czy Dziwisz mógł oszukać papieża?

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Jan Paweł II, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – apelował kard. Stanisław Dziwisz w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Dawny sekretarz polskiego papieża przewodniczył Mszy św. na zakończenie XVI Dni Jana Pawła II.

W homilii kard. Dziwisz podkreślał, że nic nie może zastąpić prymatu Boga w życiu chrześcijanina. Jest źródłem naszego wzajemnego szacunku i współistnienia w miłości. Tego prymatu trzeba bronić – mówił hierarcha. Drogę jego obrony wskazuje nam Jezus swoim własnym życiem. On broni prymatu Boga i wypływającej z niego miłości do człowieka, poprzez ofiarę ze swego życia – podkreślał metropolita senior. Przestrzegł przed „ślepotą na Bożą obecność między nami, na Jego sposób działania w nas, na ludzi, których nam daje i do nas posyła". Mówił o niebezpieczeństwie kierowania się „doraźnymi interesami, sprzedawaniem bogactwa własnej tradycji, zapomnieniem i odrzuceniem przeszłości, marnymi i zdradzieckimi układami z duchem czasów". Jakże łatwo przychodzi nam zapomnienie o ludziach, których Bóg nam dał, aby otwarli nam drogę do prawdziwej wolności. Jakże skorzy jesteśmy do zmieniania naszych ocen historii, jak łatwo można dzisiaj odebrać nam nasze własne doświadczenie i je zakłamać – ubolewał kard. Dziwisz.

Jak mówił, odbywające się od 2006 roku Dni Jana Pawła II są wyrazem przekonania, że w jego życiu i nauczaniu Bóg dał nam wszystkim, zarówno wierzącym jak i niewierzącym, ogromną potrzebną lekcję człowieczeństwa integralnego- chciałoby się powiedzieć człowieczeństwa pojednanego". Według hierarchy jest to człowieczeństwo, w którym rozum i wiara, miłość do Boga i do człowieka, zaangażowanie w Kościół i w świat nie są wartościami rozłącznymi, ale współistniejącymi. - Jan Paweł II jednał ludzi z Bogiem i ludzi między sobą, łączył kultury, budował mosty, zostawił nam piękny przykład kultury pojednania – przypomniał metropolita senior..

Zaapelował by troszczyć się o papieskie nauczanie. Z bólem serca obserwuję ataki na dziedzictwo Jana Pawła II, dostrzegam, jak w niektórych środowiskach marginalizuje się Jego przesłanie i wkład we współczesną historię, jak skazuje się Jego myśl na banicję licząc, że zostanie zapomniana – mówił. Dlatego proszę każdego z was dzisiaj, „nie depczmy przeszłości ołtarzy, choć – to oczywiste – na nich mamy doskonalsze wznieść". Stanowczo proszę: nie bądźmy pokoleniem ludzi, którzy „nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia" – apelował na zakończenie, odwołując się do słynnych słów Jana Pawła II wypowiedzianych do Polaków na krakowskich Błoniach w 1979 roku.

Źródło:ekai