Kard.Hummes: trzeba wrócić do ewangelizacji Amazonii

2022-01-24 15:25
Amazonia
Autor: lubasi

O zaangażowanie na rzecz misji Kościoła w brazylijskiej części Amazonii, apeluje kard. Claúdio Hummes. Jego zdaniem, po pandemicznym czasie przerwy trzeba wrócić do intensywnych działań na rzecz stałej i intensywnej ewangelizacji mieszkańców tego regionu Ameryki Południowej.

Kard. Hummes jest przewodniczącym Kościelnej Konferencji Amazonii (CEAMA). Według niego, synodalność powinna stać się kościelną metodologią, w której wszyscy uczestniczą, starając się o to, aby być „wychodzącym Kościołem”- takim, który burzy mury i buduje mosty, aby zapraszać i słuchać wszystkich, mając za priorytet ubogich i troszcząc się o dotarcie do rdzennej ludności. Z nią szukać koniecznego postępu.

W swoim przesłaniu kard. Hummes wezwał wiernych do ochrony środowiska i do tego, by próbowali rozwijać ducha oraz praktykę synodalną. Mówi też o pilnej potrzebie przygotowywania przyszłych wyświęconych duszpasterzy tubylczych. Zachęca biskupów do postępu na drodze akulturacji wiary.

W końcowej części swojego przesłania kardynał wspomina o potrzebie codziennej pracy z lokalnymi wspólnotami. Zauważa, że w ten sposób możliwe będzie wsłuchiwanie się w głos wiernych i wraz z nimi opracowanie oraz przeprowadzenie tego, czego wymaga cały proces synodalny.

Źródło:ekai