Kard. Kazimierz Nycz do akademików: Między wiarą i rozumem nie ma sprzeczności

2021-10-01 11:52
Biskup Nycz
Autor: Piotr Grzybowski/SuperExpress

Możecie z ufnością wchodzić w nowy rok akademicki - mówił warszawski metropolita podczas mszy św. inaugurującej nowy rok na Politechnice Warszawskiej. Eucharystia z udziałem studentów i władz uczelni odbyła się w stołecznym kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. W czasie liturgii uroczyście wprowadzono relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

W homilii, wskazując na encyklikę papież Jana Pawła II "Fides et ratio", kard. Nycz zaznaczył, że wiara nie kłóci się z rozumem. "Między tymi dwoma skrzydłami ludzkiego ducha nie ma żadnej sprzeczności i nie może być sprzeczności, ponieważ te dwa źródła są dane człowiekowi przez Boga Stwórcę" - powiedział hierarcha. Podał przykład św. Teresy z Lisieux. Jest "patronką na drodze życia duchowego człowieka, także tego, który para się nauką na najwyższym poziomie, na poziomie uniwersyteckim, czy politechnicznym". "Ona - doktor Kościoła uczy nas prostoty" - powiedział kard. Nycz.

Przywołując postać Prymasa Tysiąclecia stwierdził, że przez całą swoją posługę otaczał troską uczelnie wyższe, w tym również Politechnikę Warszawską. "Może być waszym patronem" - mówił hierarcha - wspominając jego "szaloną pracowitość". "Kiedy patrzy się na jego dzienny kalendarz przez całe 33 lata, na to, co zrobił, co zanotował, był to człowiek niezwykle zorganizowany i niezwykle pracowity. Tylko tacy ludzie osiągają efekty" - podkreślił metropolita warszawski.

Jako antidotum na wyzwania, które stają dziś przed człowiekiem kard. Nycz przypomniał słowa św. Jana Pawła II - "Nie lękajcie się", z którymi papież zwrócił się do świata tuż po wyborze. Gdyby stanął tutaj między nami, mówiłby o lękach zerwania tradycji, mentalności, języka między młodym a starszym pokoleniem; pewnie mówiłby o lękach uchodźców i migrantów, co stało się problemem całego świata, z którym sobie absolutnie nie radzimy, pewnie mówiłby o lękach pandemii choroby, której nikt się nie spodziewał jeszcze pięć lat temu. Na pewno powiedziałby nam dziś: Nie lękajcie się. Bóg jest większy. On zawsze ogarnia nas swoją łaską i swoją mocą" - przekonywał kard. Nycz.

Jeśli macie takich patronów jak św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, czy matka Róża Czacka, możecie wchodzić z ufnością w nowy rok akademicki i prosić Boga, by wspierał nas w tym wszystkim, z czym sobie nie radzicie, co jest trudne, co jest problemem" - podsumował warszawski metropolita.

Jeszcze przed liturgią, głos zabrał rektor Politechniki Warszawskiej. Prof. Krzysztof Zaremba mówił o wyzwaniach, przed którymi staje nie tylko uczelnia, ale także ludzkość. "Gdy dominuje tendencja do maksymalizacji przyjemności indywidualnej, a technologia ułatwia realizację tej doktryny, konieczne jest znalezienie klucza do młodych ludzi, który pokaże im, że ta droga na końcu prowadzi do samotności zarówno w skali jednostki, jak i społeczeństwa, a nawet cywilizacji" powiedział rektor. Zaznaczył, że "bez współpracy, dbałości o dobro wszystkich i przestrzeń wspólną, oraz bez dobrej komunikacji, nie utrzymamy w naszej uczelni, naszym mieście, kraju, kontynencie, w końcu na naszej planecie warunków sprzyjających rozwojowi". "

Podkreślił znaczenie "wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie umocowanych w rodzinie, wspólnocie, także tej duchowej i w tradycji". "To wartości przekazywane w Kościele, ale i na uniwersytetach, także technicznych, które są ostoją tradycji, jak i źródłem innowacyjnych koncepcji dających możliwość zmian na lepsze, zmian, które powinny być nie tylko skuteczne i praktyczne, ale także odpowiedzialne wobec środowiska społecznego, ekonomicznego i naturalnego" - zaznaczył rektor Politechniki Warszawskiej.

Źródło: ekai